Valami bűzlik Nagyváradon…

Évek óta kellemetlenséget okoz a város határában működő disznóhizlalda által árasztott bűz
Évek óta kellemetlenséget okoz a város határában működő disznóhizlalda által árasztott bűz
Évek óta komoly kellemetlenséget okoz főként az Őssiben és a Rogériuszon lakóknak a város határában működő disznóhizlalda által árasztott bűz. Megoldás nincs, egymásra mutogatás van.

Legújabban Florica Cherecheş Bihar megyei liberális parlamenti képviselő kapta fel a Iosif Pazuric vállalkozó tulajdonában lévő Nutripork disznóhizlalda által terjesztett bűz ügyét. A politikus asszony a sajtóban közölt nyílt levélben vonta felelősségre Sanda Merceát, a Bihar Megyei Környezetvédelmi Ügynökség ügyvezető igazgatóját, megemlítve, hogy a környezetvédelmi ügynökség hatáskörébe tartozik a légminőség ellenőrzése, és ennek tudatában nyílt levelében azt kérdezte Sanda Merceától, hogy mit tett az általa vezetett intézmény az elmúlt évek során ennek az ügynek a megoldása érdekében.

Megkerestük az ügyben magát az érintettet, Sanda Merceát, aki kérdéseinkre válaszolva elmondta: a disznóhizlalda 1967-ben épült, és a lakóövezet csak jóval ezután terjedt ki olyannyira, hogy immár megközelítette azt. Mercea meglátása szerint a polgármesteri hivatal vétkes abban, hogy engedélyezte a lakóövezet kiterjedését a mezőgazdasági övezet irányába. Felhívta a figyelmet arra, hogy a disznóhizlalda a törvényeknek megfelelően mezőgazdasági területen helyezkedik el, a létesítmény működését jóváhagyó környezetvédelmi engedélyt pedig nem is a megyei, hanem a kolozsvári regionális környezetvédelmi ügynökség adta ki, ez az engedély pedig 2017 októberéig érvényes. Az ügyvezető igazgató megjegyezte azt is, hogy a nagyváradi polgármesteri hivatal 2048-ig érvényes koncessziós szerződést kötött a disznóhizlaldát működtető Nutripork céggel. Az ügyvezető igazgató megemlítette, hogy az Egészségügyminisztérium 2014/119 számú rendelete értelmében az egyszerre 1000–10.000 példányt hizlaló disznófarmok minimum ezer méterre kell legyenek a lakott területektől, és a Nutripork éppen ezer méterre van a legközelebbi lakóházaktól, tehát a vállalat mindezen szempontok szerint törvényesen működik. Sanda Mercea véleménye szerint a legnagyobb probléma az, hogy a farm túl közel van a lakott területekhez, ezért elsősorban az említett egészségügyi rendelet módosítására lenne szükség.

Két intézmény

A továbbiakban Sanda Mercea kifejtette, hogy minden megyében két környezetvédelmi hatáskörrel rendelkező állami intézmény működik: a környezetvédelmi ügynökség, mely a környezetre hatással lévő tevékenységek, tervek, projektek jóváhagyásáról dönt, illetve a környezetvédelmi őrség, amely ellenőrzi a különböző tevékenységeket környezetvédelmi szempontból és szankciókat is foganatosít abban az esetben, ha törvénytelenségeket, környezetszennyezést állapít meg. Az ügyvezető igazgató emlékeztetett arra, hogy korábban az ügynökség és a környezetvédelmi őrség közösen ellenőrizte azt, hogy az érintettek teljesítik-e a környezetvédelmi előírásokat, de 2012-ben ezt a hatáskört is kivették az ügynökség kompetenciái közül. Ettől az időponttól számítva a környezetvédelmi ügynökségnek nincs joga véleményezni azt, hogy egyik vagy másik gazdasági szereplő szennyezi-e a környezetet vagy sem. Ez azt is jelenti, hogy az ügynökség csak a környezetvédelmi őrség javaslatára függesztheti fel vagy érvénytelenítheti a környezetvédelmi engedélyt. Mindezek alapján Sanda Mercea értetlenkedésének adott hangot amiatt, hogy Florica Cherecheş miért az ügynökségnek, és miért nem a környezetvédelmi őrségnek címezte nyílt levelét. Sanda Mercea kijelentette azt is, hogy az évek során számos esetben kérték a környezetvédelmi őrséget, hogy ellenőrizze a Nutripork tevékenységét, de mindeddig egyetlen alkalommal sem jött olyan válasz a környezetvédelmi őrségtől, amelyben azt kérte volna az ügynökségtől, hogy függessze fel vagy vonja vissza a Nutripork környezetvédelmi engedélyét. Sanda Mercea elmondta: a disznóhizlalda üzemeltetőjének a kötelessége fákkal körbeültetni a létesítményt, hogy ezzel is megakadályozzák a szagok terjedését, de a környezetvédelmi őrség kell ellenőrizze azt, hogy ez valóban megtörtént-e.

Nincs akkreditálva

Az ügyvezető igazgató elárulta azt is, hogy az ügynökség ugyan monitorizálja a légszennyezést a saját berendezéseivel, de ezekkel egyrészt nem mérik a levegő ammónium koncentrációját, ami lényegében a bűzt okozza, másrészt az ügynökség nem is rendelkezik akkreditációval a légszennyezés mérésére, a légminőségre vonatkozó hivatalos adatokat csak akkreditációval rendelkező laboratóriumok adnak ki. Namármost a Nutripork minden évben köteles jelentést benyújtani tevékenységéről a környezetvédelmi ügynökségnek, és ehhez a jelentéshez csatolnia kell a levegőminőség mérésére vonatkozó adatokat is. A Nutripork akkreditált laboratóriummal végezteti el a méréseket, és eddig mindig az az eredmény jött ki, hogy a Nutripork nem szennyezi a levegőt. „Kezünk-lábunk meg van kötve” – vonta le a végső következtetést a Bihar Megyei Környezetvédelmi Ügynökség vezetője.

Pap István