Vakációs gyermekbibliahét Albison

Vakációs gyermekbibliahét Albison
Augusztus 10. és 16. között rendezték meg a vakációs gyermekbibliahetet az albisi református egyházközség imatermében „Életterem – hol Istennel élet terem” címmel.

A lelkes kis csapat már a korai órákban, reggel 9-kor gyülekezett az imaterem udvarán, ahol napjában átlagosan 30 gyermek vett részt a foglalkozáson. Külön öröm volt, hogy az Albisról elszármazottak gyermekei, unokái idén is igen szép számban képviseltették magukat. Szép példák voltak ők is a napi témákhoz, amelyek a családról, barátokról szóltak, ők is új barátokkal lettek gazdagabbak. A foglalkozások délután 13 óráig tartottak, amelybe beletartozott az imádkozás, éneklés, bibliai történetek, aranymondások tanulása, emellett minden nap megismerkedhettek egy egyháztörténelmi személyiséggel is a napi témákhoz illeszkedően. Nem maradhatott el a kézimunka, a játék és a vetélkedő sem, melyet a gyermekek nagy lelkesedéssel fogadtak. A lelki táplálék mellett a szülők, nagyszülők gondoskodtak a gyermekek testi táplálékáról is, hiszen naponként finomságokkal halmozták el a résztvevőket – köszönet érte.

Gyermekzenekar alakult

Az egész héten tanult énekeket és aranymondásokat a vasárnapi istentiszteleten mutatták be. Az énekeket a gyermekek hangszerekkel is kísérték, hiszen a hét folyamán egy kis gyermekzenekar alakult, ami még színvonalasabbá tette az énekek hangzását: Orosz Anna gitározott, Györfi Edmond zongorázott, valamint a furulyás csapat együttesen szólaltatta meg hangszereiket, a többiek pedig – Balázs Máté, Nádudvari Luca és Sára, illetve Nagy Balázs – énekszóval dicsérték az Urat. Orosz Márta helyettes lelkésznő igehirdetésében kifejtette, hogy milyen szép a templom, ha telve van főleg gyermeksereggel, valamint nagy hálaadással tartozunk Istennek, hogy ilyen tálentumokkal, tehetséges gyermekekkel áldott meg bennünket. Az ünnepi istentisztelet végén a gyermekek hazavihették kézimunkáikat, amelyeket mindenki megtekinthetett a templomban, ajándékul pedig egy csoportképet is kaptak.

Herman Csaba kántor