Vakációs bibliahét Nagyvárad-Szőlősön

Vakációs bibliahét Nagyvárad-Szőlősön

Nagyvárad – Idén nyáron a
református gyülekezetekben megszervezendő
bibliahetek fő témája Az igazi kincs
címet viseli. Üzenetére
hétfőn Várad-Szőlősön
mintegy negyven gyermek volt kíváncsi.

Már ötödik éve szervezik meg a
nagyvárad-szőlősi református
gyülekezetben a vakációs bibliahetet.
Megszervezésében Szűcs Imre
lelkipásztor mellett jelentős részt
vállal évről évre Gyulai Hajnalka
és Csepregi Imola is, valamint a konfirmált
fiatalok és az IKE-sek.
Mindig van
érdeklődés


Már első nap negyvenen vettek részt a
különböző
tevékenységeken. Szűcs Imre szerint ez a
szám megfelel a szokásosnak, bár
első nap általában kevesebben szoktak
jönni, míg a hét vége felé
egyre nő a létszám. Sajnálatos
tény, hogy a bibliaheteken részt vevő
gyermekeknek csak mintegy fele rendszeres
templombajáró. Nagy segítséget
nyújtanak a szervezésben azok a gyerekek,
akik idén vagy tavaly konfirmáltak, ők
is hasznosnak érzik magukat így. Fontos, hogy
ezeket a gyerekeket is bevonják a gy+lekezet
életébe, hiszen
kiábrándító tény, hogy
az utóbbi 2-3 évben lassan, de folyamatosan
csökken a konfirmáló fiatalok
száma. Ehhez az is hozzájárul, emelte
ki a tiszteletes, hogy sok felnőtt, főleg a
30-as, 40-es korosztály, amint tud,
kiköltözik városról falura.
A történetek

Az igazi kincs címet viselő tematikát
idén Máté evangéliuma
alapján állították össze.
A heti programban szerepel a szántóvető
példázata, a bolond gazdag
története, aki csak a földi javakkal
foglalkozik, a gazdag ifjú esete, aki érzi,
hogy szüksége lenne a mennyországra, de
nem tudja elérni, mert a földi javak nagyon
lekötik, Máté, az egykori
vámszedő története és a
példázat az özvegyasszony két
fillérjéről. A program közös
imádsággal kezdődik, melyet a napi
történet feldolgozása követ, majd a
Nőszövetség tagjai biztosítanak
uzsonnát az éhes résztvevőknek.
Utána játékos
csoportfoglalkozások következnek,
korosztály és témák
szerint.