Vakációban nincs kedvezmény?

Vakációban nincs kedvezmény?
Nagyvárad- Csütörtök délután a városháza dísztermében a bizonyos kategóriáknak megítélt tömegközlekedési kedvezményekre vonatkozó szabályzatról rendezett közvitát az önkormányzat és az ASCO.

 

A Nagyváradi Szociális és Közösségi Ügyek Hivatalát (ASCO) Arina Moş vezérigazgató, Ioana Florea vezérigazgató-helyettes és Gáti Gizella, a szociális szolgálat főnöke, a váradi önkormányzatot Ovidiu Mureşan alpolgármester, a Helyi Közszállítási Vállalatot (OTL) pedig Csuzi István vezérigazgató képviselte a legmagasabb szinten.

A bizonyos kategóriáknak megítélt váradi tömegközlekedési kedvezményekre vonatkozó előterjesztés többek közt kimondja: 50 százalékos kedvezményt kapnának a teljes naptári évben azok az iskolások, akik akkreditált kötelező és líceumi oktatásban részesülnek Várad közigazgatási területén; valamint ingyen utazhatnának azok a szintén ebbe a csoportba sorolandó tanulók, akik árvák, állami gondozottak, vagy speciális oktatásban részesülnek. Ami az állami, magán vagy felekezeti, akkreditált vagy engedéllyel rendelkező felsőfokú tanintézményekbe járó egyetemistákat illeti: ők is 50 százalékos kedvezményben részesülnének, de csak az egyetemi év alatt, tehát a nyári vakáció idején nem. Ingyen utazhatnának az árva, vagy állami nevelő intézetekből származó egyetemisták, ugyancsak csupán a tanév ideje alatt.

Újdonságnak számít, hogy a szabályzat hatályba lépése után az OTL átveszi majd az ASCO-tól a kedvezményes bérletek kibocsátását a következő kedvezményezettek esetében: váradi lakhelyű nyugdíjasok, háború veteránok és hadi özvegyek, deportáltak, a kommunista rendszer üldözöttjei, politikai vagy etnikai okok miatt fogva tartattak, akik harcoltak az 1989-es forradalomban, a fogyatékkal elő személyek, ezek személyi gondozói és kísérői.

Elfogadhatatlan

A szabályzattervezet fejezetei, illetve cikkelyei közül természetesen az váltott ki vitát, mely megjegyzi, hogy az egyetemistáknak a nyári vakációi idején nem járna kedvezmény. Az ASCO illetékesei jelezték, hogy a Nagyváradon működő négy egyetemtől már meg is kapták a szükséges adatokat arra nézve, hogy mikortól meddig tart esetükben a nyári szünidő. A fórumon megjelent egyik egyetemista, Fehér Tamás hangsúlyozta: elfogadhatatlan számukra, hogy nyáron ne részesüljenek kedvezményben, hiszen például sok diáktársa a vakációban is dolgozik, illetve a bérlet teljes árának a kifizetése túl nagy anyagi megterhelést jelentene sokuknak. Huszár István RMDSZ-es tanácsos azt kérte az illetékesektől, hogy hallgassák meg az egyetemisták álláspontját is, és úgy próbáljanak konszenzusra jutni az ügyben.

Csuzi István OTL-vezérigazgató, kiemelve, hogy nem először folytat párbeszédet e témában az önkormányzat és az ASCO vezetőivel, arra hívta fel a figyelmet: technikai szempontból probléma merülhet fel, ha például egy egyetemista egy nappal a nyári vakáció megkezdése előtt igényel majd kedvezményes bérletet. Ugyanakkor azt javasolta: a határozatban rögzítsék pontosan, hogy milyen dokumentumok alapján tekinthető valaki diáknak.

Az előterjesztésről május 30-i közgyűlésén fog szavazni a városi képviselő-testület.

Ciucur Losonczi Antonius

Címkék: ,