Vajon előtte állunk-e a megtérésnek?

Vajon előtte állunk-e a megtérésnek?
Szent Norbert tiszteletére tartottak szentmisét csütörtökön a premontrei templomban. Megtérésünk nyomán új emberé kell váljunk, hogy akikért imádkozunk, azok is új emberek lehessenek, hangzott el.

Amint Fejes Anzelm Rudolf premontrei apát elmondta, fontos eseményre emlékezünk: 1115. május 28-án Szent Norbert egy erdőben, lovaglás közben lezuhan, szózatot hall, mely megtérésre indítja. Isten irgalmát csak a megtérő ember kapja meg, s ettől függött a norberti karizma, melyet megtérése megszült, s amit át tudott adni, és fejleszteni. A megtérés mély lelki átalakulást hozott létre Szent Norbertben, s a premontrei apát azt kívánta a jelenlévőknek: bennük is valósuljon meg ez a lelki átalakulás.

Szentlélek által

A szentmisét a premontrei apát mellett Mészáros Antal nyugalmazott esperes, valamint Bohács Sándor tiszteletbeli esperes koncelebrálta, szentbeszédet pedig Holnapy Dénes Márton gödöllői premontrei szerzetes mondott.
Hogyan tud a Szentlélek által élni a világ, hogyan hat Isten Szent Lelke a hétköznapokban – vetette fel a kérdést Holnapy Dénes Márton. Sokszor arra gondolunk, hogy bűnös emberekként inkább távol maradunk, de amint Jézus is bátorságra intette Péter apostolt, nekünk is bátorságra van szükségünk, mernünk kell elfogadni a csodát. A Szentlélek éppen ebben segít: hogy bátran közeledhessünk Istenhez, merjük elfogadni a bőséget, amivel megajándékoz, hiszen Jézus azért jött, hogy életünk legyen és bővölködjünk.

A megtérés

Szent Norbert és Szent Pál megtérése között nagy a hasonlóság, ám van egy lényeges különbség is: míg Szent Pál apostol vallásos zsidó ember volt, Szent Norbert már meg volt keresztelve, sőt, főkanonok volt. És mégis, megtérésre volt szüksége ahhoz, hogy igazi kereszténnyé váljon. Mi is feltehetjük a kérdést: vajon előtte állunk-e a megtérésnek, vagy utána? Nem szégyen egy keresztény ember számára az, ha előtte van a megtérésnek, hiszen a megtérés csak a Szentlélek által lehetséges. A Szentlélek által válhatunk a világ világosságává, az erőt adó, bátorító Szentlélek a jele Isten jóságának, szolgáló szeretetének.
Van még számunkra megtérés, nekem is, és neked is – folytatta. Amint Ferenc pápa vallja: Szentlélekkel kell evangelizálni – Szent Norbert is ezt tette, hiszen ki tud jobb eligazítót, mint a Szentlélek? A kis csapat hirdette és élte Isten igéjét. Manapság sokszor a keresztények nem lelkesek, nem látszik rajtuk a Szentlélek öröme.

Új emberré

Megtérésünk nyomán új emberé kell váljunk, hogy akikért imádkozunk, azok is új emberek lehessenek. Szent Norbert vándorprédikátorként hirdette az evangéliumot, s olyan aszkézist követelt a rendtársaitól, melyet azok, akik mellette fejlődtek, gyakorta nem tudtak követni. „Kérjük mi is a Szentlélek megvilágító kegyelmét, hogy ezzel az erővel tudjunk utat mutatni, egyúttal közelebb kerülni az igazsághoz” – hangzott el. Vannak, akik a megtérést az utolsó pillanatra hagyják, mint például Konstantin császár, de az volna jó, ha nem az utolsó pillanatokban kellene változtatnunk életünkön. A két nagy megtérő példájára válasszuk most a megtérés útját, erre hív minket az Isten.

Neumann Andrea