Vajdaiak jótékonysági előadása Szalacson

Vajdaiak jótékonysági előadása Szalacson
Bihar megye – Advent negyedik vasárnapján a biharvajdai Reménysugár nevű kórus tartott jótékonysági előadást Szalacson, a székelyhídi gyerekotthon javára. Karácsonyi énekek, népdalok, versek hangzottak el.

 

 

Advent negyedik vasárnapján a szalacsi református templomban rövidebb volt az istentisztelet a szokásosnál. Oka: Benke Judith tanárnő több, mint hatvan gyerekkel mutatott be adventi zenés-verses ünnepi műsort, majd a gyülekezet a biharvajdai református közösség Reménysugár nevű kórusa meghívásának eleget téve, a kultúrotthonba volt “hivatalos”. A biharvajdai “csapat” már két héttel azelőtt, a szalacsi református templomban tartott szintén jótékonysági műsora alkalmából meghívta a szalacsi híveket a világi műsoron való részvételre. Vezetőjük, Völgyesi Rózsika kántornő megköszönte a szalacsi polgármesterasszonynak, Porsztner Saroltának a fellépési lehetőséget, majd elmondta: a jószándékú adakozók pénzadományait a Böjte Csaba testvér által működtetett székelyhídi gyermekotthon lakóinak megsegítésére juttatják el.

 

Szívmelengető előadás

 

Az eleinte gyér, majd növekvő számú közönség előtt egymásután csendültek fel két vagy három szólamban a leggyönyörűbb magyar népdalok, melyek felmelegítették a jelenlévők szívét, megbizsergtették az összecsapódó tenyereket. A humoros jelenetek, a megszólaltatott alkalmi versek, a szólóban előadott csángó népdal csak fokozták az ünnepi, bensőséges, családi hangulatot. Felcsendült a Honfoglalás című film vezérdallama is egy trió előadásában, majd egy gyönyörű karácsonyi ének zárta a műsort. A vajdai kántornő csapata nevében megköszönte a kellemes fogadtatást, majd a polgármesterasszony fejezte ki örömét, hogy hozzájárulhatott a sikerhez. Az előadáson – természetesen – jelen volt mindkét egyházközség vezetője is, Duma Ferenc t.b.kanonok, római katolikus plébános, és Szilágyi Zsolt református lelkész is. Völgyesi Rózsika bejelentette a műsor záróakkordjaként: 1850 lejjel járultak hozzá a jelenlevők a székelyhídi gyermekotthon karácsonyához! Köszönjük a lelkes vajdaiaknak, és köszönjük az adományozóknak.

Bokor István

Címkék: , , ,