Vagyonnyilatkozat: elutasítva a törvénymódosítás

Alkotmányellenesnek nyilvánította a közméltóságok és köztisztviselők vagyonbevallását és ellenőrzését szabályozó törvényt a román alkotmánybíróság, lényegében elutasítva, hogy az “igazolatlan eredetű vagyont” is elkobozhassák az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) által folytatott vizsgálat alapján.

A képviselőház április 11-én fogadta el azt az igazságszolgáltatási reform szempontjából kulcsfontosságúnak tartott jogszabályt, amely módosítja az említett személyek vagyonbevallását szabályozó 1996-os törvényt. A szavazás után azonban a Demokrata-Liberális Párt (PD-L) 71 parlamenti képviselője alkotmányossági kifogást emelt, nehezményezve, hogy a módosítást tartalmazó törvény által bevezetett “igazolatlan eredetű vagyon” kifejezés ellentmond az alaptörvénynek, amely kizárólag a törvénytelen módon szerzett vagyonról rendelkezik. Az ellenzéki honatyák szerint az alkotmány értelmében minden vagyon törvényesen szerzettnek minősül, míg be nem bizonyosodik az ellenkezője, az “igazolatlan eredetű vagyon” kifejezéssel pedig ellentmondanak ennek az alapelvnek. A taláros testület döntésével nekik adott igazat, kinyilvánítva, hogy csupán a törvénytelenül szerzett vagyon képezheti vizsgálat, illetve lefoglalás tárgyát.

Az illetéses szenátusi szakbizottságokban korábban éppen ez volt az egyik fő vitatéma. Eckstein-Kovács Péter, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) szenátora az ugyancsak RMDSZ-es Frunda György szenátorral is vitába keveredett a “törvénytelen” és az “igazolatlan eredetű” kifejezés használata miatt. Eckstein-Kovács az utóbbi mellett kardoskodott, és végül ez a kifejezés került be a képviselőház által jóváhagyott jogszabályba. Eckstein-Kovács Péter az erdélyi Krónikának és a bukaresti Új Magyar Szónak (ÚMSZ) kifejtette: ha az alkotmánybírósági döntés alapján a jogszabályba visszakerül a “törvénytelen vagyon” megfogalmazás, akkor a feddhetetlenségi ügynökség léte okafogyottá válik. Felhívta a figyelmet: a korábban érvényben lévő törvényt éppen azzal a céllal módosították, hogy az indokolatlanul szerzett vagyont is le lehessen foglalni. A szenátor úgy véli, hogy a jogi reform akár kátyúba is juthat az alkotmánybírósági döntés nyomán.