Vágtat tovább útján az RMDSZ Nőszervezet

Vágtat tovább útján az RMDSZ Nőszervezet
Nagyvárad- Szerda délben az RMDSZ Sas-palotabeli székházában sajtótájékoztatót tartott Biró Rozália nőszervezeti elnök, aminek témái a Mosolygó karácsonyt! akció és egyéb tevékenységek voltak.

Szerdai váradi sajtótájékoztatóján Biró Rozália, az RMDSZ Nőszervezet elnöke úgy fogalmazott: 38.660 mosollyal sikerült gazdagítaniuk a romániai magyar családok karácsonyát, ugyanis az általuk lebonyolított Mosolygó karácsonyt! akciónak köszönhetően ennyi személyt ajándékoztak meg. A kampányt elsősorban azért indították, hogy szebbé varázsolják a gyermekek, az idősek, illetve a magyarok lakta településeken élő rászorulók ünnepét, s ennek érdekében eredményesen együttműködtek a magyar történelmi egyházak (református, római katolikus, evangélikus-lutheránus és unitárius) nőszervezeteivel, valamint 40 civil szervezettel, beleértve ifjúsági szervezeteket is. Valamennyi entitás teljes nyitottságot és partnerségi hajlandóságot tanúsított az ügy iránt. Ennek köszönhetően december 5-24. között több mint 200 helységben szerveztek jótékonysági eseményeket, és 90 ezer lejes költségvetésből gazdálkodtak, mely összeg különféle adományokból, illetve saját hozzájárulásokból származott.

Bihar megyében összesen 30 helységben került sor összejövetelekre, és 3331 személyt ajándékoztak meg. A készség és a tenni akarás példája a Maros megyei RMDSZ Nőszervezetnél mutatkozott meg a leginkább, mely 54 településen bonyolított le 75 eseményt, 5400 résztvevővel. Önzetlenségükkel tűntek ki az udvarhelyszékiek, akik 2000 darab szaloncukrot gyűjtöttek egyenként, majd osztottak ki szenteste 127 kórházi beutaltnak, sőt a helyi elnök asszony az otthoni karácsonyfáját is felajánlotta. Az aradi Nőszervezet felelősségteljes gondolkodását jelezte, hogy minden magyar óvodásnak és kisiskolásnak juttatott ajándékcsomagot. Emellett két olyan megyében is zajlottak magyar rendezvények (Gorj és Suceava), ahol eddig nem.

Féléves mérleg

Biró Rozália a féléve működő RMDSZ Nőszervezet eddigi tevékenységét is felvázolta, kiemelve néhány fontos eseményt. Hangsúlyozta: eddig azért nem alapítottak nőszervezetet, mert az RMDSZ alapvetően szövetségként, nem pártként működik, viszont most úgy látták, szükség van egy olyan eszközre, mely eredményesen tud együttműködni a román politikai alakulatok hasonló szervezeteivel, emberközelibben, a formalitásokból mentesebben. Szakemberek segítségével májusban egy kérdőívet állítottak össze, s a megkérdezett nők 50,5%-a úgy vélte, túl kevés hölgy tevékenykedik a közéletben. 93,2%-uk szerint szükség van egy nőszervezetre, 78,5%-uk szerint erősíteni kell a nők közéleti szerepvállalását, 61,5%-uk a nők sajátos problémáinak feltárását, előterjesztését és megoldását várja el, 53,8%-uk a család szerepének tudatosítását, illetve a nők arányos képviseletét a döntéshozó szervekben, 72%-uk pedig szerepet is vállalna mindezek megvalósítása érdekében. Az RMDSZ-kongresszuson aztán úgy módosították az alapszabályzatot, hogy létrejöhessen a Nőszervezet, melynek országos elnökségét a szeptember végi küldöttgyűlésen választották meg. Az év végéig 23 megyei vagy területi és 103 helyi Nőszervezet alakult, miközben az RMDSZ 28 megyében van jelen. Ezek tevékenysége öt fő irányba bontakozott ki: szervezetépítés, stratégiai partnerkapcsolatok kialakítása, vezetői és kommunikációs képzés, rendezvénysorozatok meghirdetése, valamint az európai nőszervezeti életbe való beilleszkedés. Az idei tervek között említette az elnök asszony a szervezetépítés, a képzések és a külkapcsolatok felvételének folytatását, az EP-jelöltlista összeállítását, mely szerves részét fogja képezni az RMDSZ listájának, a szakcsoportok felállítását, valamint további rendezvények szervezését a közösség elvárásainak megfelelően. „Vágtatunk tovább a magunk útján, mely része az RMDSZ útjának”- mondta.

Ciucur Losonczi Antonius