Vád és vádlottak már vannak, vádló még nincs

Vád és vádlottak már vannak, vádló még nincs
Bihar megye – Az érmihályfalvi ivóvízhálózat kiépítése során tapasztalt állítólagos korrupciós ügy az országos médiában is visszhangot kelltett. Az egyik megvádolt, Kovács Zoltán polgármester exkluzív nyilatkozatot adott a történtekről.

 

 

Az érmihályfalvi ivóvíz- és csatornahálózat, az ívóvíz- és szennyvíztisztító kiépítése a város történetének valaha volt legnagyobb beruházása, ahogy erről szó esett az elmúlt több, mint négy év során többször. Az állítólagos korrupciós ügy a beruházás egy részére vonatkozik, és 2007-re nyúlik vissza. Kérdésünkre Kovács Zolotán polgármester felelevenítette: 2006-tól kezdve a hasonló beruházások kivitelezésére a közbeszerzési eljárást nem minisztériumi, hanem helyi szinten szervezik. Így kerülhetett sor arra, hogy az összességében 68,761 millió lejes beruházás lebonyolítását helyben kellett intézni. Közvetlenül az ország EU-csatlakozás után voltunk, amikor a törvényi szabályozás még a mainál is zavarosabb volt, sokszor menet közben kellett alkalmazkodni a változásokhoz. Megfelelő szakembergárda sem állt rendelkezésre. A beruházás négy évre volt tervezve eredetileg, 2006-ben 13% kellett volna elkészüljön, 2007-ben 28%, 2008-ban 34%, 2009-ben 25%. Mindez húzódott pénzügyi és egyéb gondok miatt – de ez egy külön történet lehetne.

 

Fontos szempontok

 

A beruházást több “részletre” bontották annak idején, arra gondolva, hogy egyik a másikkal párhuzamosan is működjön, de azért nagyon sem cincálták szét, nehogy az az egész “bebukásához” vezessen. Első lépésként egy 5 kilométernyi vízhálózati szakasz írtak ki – mintegy próbaként. Ezt követte az a “beruházási csomag”, melyből maga “az ügy” kerekedett, és amely 32 utcányi vízvezetést jelent, 6,48 millió lej értékben. Abban az időszakban nagyon kapósak voltak még a romániai beruházások, így történt meg, hogy a romániai és magyarországi cégek mellett jelentkezett például egy portugál is, összesen heten. A Kovács Zoltán polgármester, Krizsán Csaba akkori alpolgármester, a közbeszerzés-elbírálási bizottság elnöke, Juhos (akkor Brezina) Emőke közbeszerzési referens, Karsai Attila és id.Torda Imre önkormányzati bizottsági tagok, illetve az elöljáróság alkalmazottjaként megbízott Indrie Ovidiu környezetvédelmi referens alkotta bizottság a kiírásban fontos szempontként értékelte, hogy a jelentkező cégeknek a kivitelezéshez legyen megfelelő anyagi háttere, legyenek referencia-munkái, szakemberei, logisztikája, technikai adottságai. A pontrendszerben 40%-ot számított a pénzügy, 60%-ot a technikai háttér.

 

Visszavont óvások

 

A cél az volt, hogy nem a legolcsóbb, hanem a leggazdaságosabb megoldást válasszák, hiszen volt olyan ajánlattevő, aki a tervező költségvetéséhez képest fele árat ajánlotta, ami finoman szólva is kétséget ébresztő. Ugyanakkor érvényben volt egy olyan hatósági ajánlás is, amely arról szólt, hogy a kirívóan alacsony árajánlatot tevőktől kérni lehet: támassza alá ajánlatát konkrét adatokkal. Azóta ez az ajánlat konkertizálódott arra, hogy ezt azoktól lehet kérni, akik a tervezői ár 85%-a alá mennek. Az ajánlatok elbírálása után szoros eredmények születtek, a magyarországi Keviép cég lett a győztes. A procedúrát végég követte egy minisztériumi bizottság, mely nem talált abban kivetnivalót, hangsúlyozta a polgármester, aki közben iratokat mutatva mintegy illusztrálta, hogyan vetették egybe az ajánlatokat, és próbáltak rájönni: a cégek milyen módon akarnak “spórolni” a pályáztatón. A döntés ellen 3 cég adott be óvást az erre illetékes országos hivatalhoz (CNCS), melyet valamennyien vissza is vontak, a hatóság pedig azt mondta: a beruházást lehet folytatni! Ezek után a beruházás dokumentációját “bekérte” a Közbeszerzéseket Szabályozó és Monitorizáló Országos Hatóság is, mely ugyancsak nem talált benne kivetnivalót – állami hatóságok sorában már harmadikként, húzta alá a polgármester.

 

Négy évnyi nyomozás

 

Mindezek után dönött úgy az egyik vesztes cég, névszerint a nagyváradi Gavella (mely korábban a helyi, sok hiányossággal kivitelezett sporttermet építette), hogy a Gazdasági Rendőrségen feljelentést tesz. Kovács Zoltán kifejtette: a feljelentés azt sugallta, hogy az eljárás során megvesztegetés történt. A polgármester nyíltan elmondta: “bizonyos ráhatásokkal” valóban próbálkoztak egyesek, de a vád alaptalan! Ezek után is bonyolítottak a beruházásban további liciteket, a hálózat ilyen körülmények között is épült tovább. Mindez még 2007-ben történt, tehát a rendőrség négy évig nyomozott, ennek keretében egy újabb bizottság újra értékelte a pályázatokat, és abban már a Gavellát hozták ki győztesnek, de egy 100-as skálát alapul véve mindössze 0,8% (!) eltéréssel a helyi, nem szakemberekből álló bizottsághoz képest. Ha találtak volna bizonyítékokat a vádra, akkor a nyomozás valószínűleg nem tartott volna 4 éven át, és annak is oka kell legyen, hogy most értek a végére, fejtette ki Kovács Zoltán. Hozzátette: ő és megvádolt társai is kérték a rendőrségtől, hogy fejezzék már be így vagy úgy a fentiek mellett több további számvevőszéki és rendőrségi vizsgálattal tarkított ügyet, mely állandó bizonytalanságban tartja az érintetteket.

 

Ki a felperes?

 

A román nyelvű hírforrásoknak kiszivárogtatottak szerint a rendőrségi vizsgálat az elmúlt pénteken zárult le, és az ügy vádemelési javaslattal az ügyészség elő került. Kovács Zoltántól megtudtuk: ő és az érintett kollégái is ügyvédet fogadtak képviseletükre, egyelőre nem lehet tudni, mikor lesz tárgyalás. Még egy fontos kérdés: ki ül majd a vádlottakkal szemben, a felperes oldalán? Jó kérdés, válaszolta a polgármester, mivel ezt nem lehet tudni. Az óvást benyújtó, majd a feljelentő cég időközben “visszavonulót” fújt, tehát ők nem valószínű. A vád szerint a várost érte kár, tehát a Helyi Tanács is szóba jöhetne, de ennek a grémiumnak van egy olyan korábbi határozata, melyben kinyílvánítja, hogy szerinte a dolgok rendben zajlottak, vagyis nem tartja magát vádlónak. A válasz valószínüleg csak majd az első tárgyaláson születik meg. Olyan az ország politikai helyzete, amikor egy polgármester mindig “helyzetben” van, összegzett Kovács Zoltán, aki záráskánt a vasárnap szobrot “kapott” helyi költő, Máté Imre egy versrészletét idézte: “Az ellenségből nem kell rengeteg, /hiszen nyugodalmad egytől is remeg”.

Rencz Csaba