V. Dăncilă: A román elnökség jelmondata – A kohézió, mint közös európai érték

V. Dăncilă: A román elnökség jelmondata – A kohézió, mint közös európai érték
A kohézió, mint közös európai érték – ez Románia jelmondata, amíg betölti az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztségét – mondta el szerdán a parlament plénuma előtt Viorica Dăncilă miniszterelnök.

,,A következő hat hónapban tevékenységünk középpontjában az európai kohézió megerősítése áll. Azon fogunk dolgozni, hogy csökkentsük az tagállamok közötti különbséget, hogy elhárítsuk azokat a tényezőket, amelyek szétválasztják, vagy rangsorolják a tagállamokat. Túl kell lépni a régi államok kontra új államok-szerű hozzáálláson, el kell hogy töröljük a demarkációs vonalakat, a fejlettségbeli különbségeket egy olyan Európa javára, amely belső hangjainak és céljainak harmóniájára épít” – nyilatkozta a kormányfő.

Meglátása szerint a kohéziónak több dimenziója is van. Ezek közé tartozik a gazdasági dimenzió, amely a fejlettségbeli különbségek csökkentését és az egységes európai piac megszilárdítását jelenti. Úgy vélte: az országok és régiók közötti versenynek nem szabad megakadályoznia a fejletlenebb területek felzárkóztatását, mert a különbségek csökkentése az Unió egészének megerősítését eredményezi. ,,Mindez a munkaerő-vándorlás csökkenését jelentené a gyengébben fejlett régiókból a fejlettebbek irányában, ugyanakkor növekedne a lakosság vásárlóereje, ami vonzóvá tenné a piacot az unióban gyártott termékek számára” – sorolta az érveket a kormányfő.

A második dimenziónak a társadalmi kohéziót nevezte, amelynek esélyegyenlőséget kell szavatolnia minden uniós polgár számára. ,,Nem létezhetnek első- és másodrangú európai polgárok, (…) minden polgárnak éreznie kell, hogy jobban élhet az unió határain belül, mint ezeken kívül” – fogalmazott Viorica Dăncilă.

A kormányfő a politikai kohéziót nevezte meg a harmadik dimenziónak, amely ,,azonos tiszteletet és bánásmódot jelent a nagy európai család minden tagja számára”.

 

www.agerpres.ro