Úttörők a szociális szolgáltatások kiszervezésében

Úttörők a szociális szolgáltatások kiszervezésében
Nagyvárad- Kedden, február 21-én az RMDSZ Sas-palotabeli székházában évértékelő sajtótájékoztatót tartott Kéry Hajnalka Bihar megyei főtanfelügyelő-helyettes és dr. Szarka Árpád, a Bihar Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság aligazgatója.

 

Kéry Hajnalka megyei főtanfelügyelő-helyettes arra hívta fel a figyelmet, hogy az általa képviselt intézmény nem naptári évben, hanem szeptember 1-től augusztus 31-ig tartó tanévben gondolkodik. Kiemelt feladatai közé tartozik a szaktanácsadás, a megyei szintű szervezés, az adatbázisok létrehozása, a felmérések eredményeinek feldolgozása, minőségbiztosítási, esélyegyenlőségi és integrációs stratégiák kidolgozása, az operatív, kooperatív és hatékony kommunikáció a tanintézetekkel, valamint a szakmai, adminisztratív és jogi ellenőrzés. A tanuláshoz való esélyegyenlőség biztosítása terén megemlítendő a különböző egészségügyi problémákkal, illetve szociális hátránnyal induló gyermekek beiskolázása ún. inkluzív nevelési intézményekbe (magyar nyelven Váradon az Inkluzív Óvoda, a Szent László Római Katolikus Iskolacsoport inkluzív óvodája, az 1. számú Inkluzív Iskola, Nagyszalontán pedig az Arany János Iskolacsoporthoz tartozó Peter Iskola működik). Ugyanakkor megtörtént magyarul beszélő romák beíratása első osztályokba Nagyváradon, Diószegen és Székelyhídon, illetve roma speciális helyekre való beiskolázás minden középiskolában, ahol létezik magyar nyelvű oktatás. Elmondható még, hogy 2011 őszén a megye minden gyermeke és diákja számára volt hely anyanyelvű osztályban, beleértve a Művészeti Líceum alsó és felső tagozatát is.

 

Magyar szakoktatás

 

A magyar nyelvű szakmai oktatás szervezése terén kiemelkedik az Andrei Şaguna, a Mihai Viteazul és a Constantin Brâncuş műszaki kollégiumok magyar tagozatának létrehozása, az érmihályfalvi mezőgazdasági kollégium magyar tannyelvű osztályainak fenntartása, önálló magyar nyelvű iskolának az indítása tavaly Margittán és Nagyszalontán, valamint a váradi George Coşbuc Általános Iskola átnevezése Szacsvay Imrére. Figyelemre méltó még, hogy tanfelügyelői közvetítéssel működik a Második esély-program biztosítása magyar nyelven és állami költségvetésből Érkörtvélyesen és Micskén, illetve uniós pályázati forrásból Székelyhídon, Monospetriben, Biharfélegyházán és Berettyószéplakon. Évente körülbelül 300 ellenőrzés történik a megyében magyar tannyelvű osztályokban pedagógusok fokozati vizsgáinak feltételeként, oktatásügyi törvényismeretből pedig igazgatói gyűléseken, igazgatók pedagógiai körén, és tematikus inspekciók alkalmával zajlik tanácsadás. Egyébként Bihar megyében az idei tanévben óvodai oktatásban 3938 magyar gyermek részesül, akiket 232 óvónő tanít. I-IV. osztályokban 5352 kisiskolás tanul, 325 magyar tanítónő oktatja őket. V-VIII. osztályokban 4885 diák tanul magyar nyelven 262 osztályban 707 tanár írányításával, líceumi osztályokba pedig 3450 magyar diák jár, tanáraik száma 423. Anyanyelvet létszámhiány miatt fakultatív formában tanulnak magyar gyermekek Mezőbajon, Magyarremetén, Belényesújlakon, Köröskisjenőben és Gyantán. Az oktatói-nevelői munka eredményességét bizonyítják a Bihar megyei magyar diákok által országos szinten elért eredmények. Kéry Hajnalka újdonságként megemlítette: az új tanügyi törvény lehetővé teszi, hogy a IX. osztály elvégzése után a diákok kétéves szakképzésben részesüljenek, melyek elvégzése után szakvizsgát tehetnek anélkül, hogy érettségi oklevelet kapnának. Három kérvény érkezett magyar tagozatra: egy a váradi Mihai Viteazul Műszaki Kollégiumba, ezen kívül pedig Érmihályfalván és Kágyán indul majd ősszel ilyen osztály.

 

Átszervezés

 

Dr. Szarka Árpád, a Bihar Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (DGASPC) aligazgatója arra emlékeztetett: 2011-ben átszervezték az intézményt, melynek nyomán 3,94 százalékkal csökkent a személyzet száma, vagyis a szakapparátussal együtt megszűnt 60 állás. Ugyanakkor Romániában elsőként kiszerveztek szociális szolgáltatásokat (13-at), aminek következtében 216-tal kevesebb lett a munkahelyek száma. Így jelenleg a megyei szociális és gyermekvédelemben 1289 alkalmazott dolgozik, akik közül 204 személy a Főigazgatóságon. Egyébként családi típusú otthonokban a múlt évben 502 gyermek volt nyilvántartásba véve, míg a családoknál kihelyezett gyermek száma 1189 volt. Jelenleg, vagyis a kiszervezés után, hét felnőttközpontban 349 ellátott, a tizenegy gyermekközpontban pedig 345 gyermek van, mely számadat 130 egészséges, valamint 215 sérült gyermek számára kialakított központot jelent. A gyermekek sérültségbe való besorolása 1298 volt, vagyis 30 százalékkal csökkent, a felnőttek esetében pedig 2011-ben 17.930 fő kapott besorolást sérültségi fokba, tehát 6 százalékos fogyás mutatható ki.

Az aligazgató külön szólt a Magányos Jegenyék Gyermek- és Családvédelmi Központ működéséről, a gyermekelhagyás megelőzése céljából. Ebben a szervezeti keretben, de más-más térben, illetve helyszínen négy alegység nyújt szolgáltatásokat: a Phoenix anyaotthon, a Sürgösségi befogadó központ, az Utcagyerekek nappali és éjjeli menedéke, valamint a Családsegítő és nevelési tanácsadó-központ. Dr. Szarka Árpád részletesen ismertette a különböző szolgáltatásokat és programokat is, a jövőbeli statégiák és tervek közül pedig megemlítette: uniós pénzek pályázatokon keresztüli lehívása, prevenciós események szervezése, örökbefogadással kapcsolatos tájékoztatás, ellátóközpontok szolgáltatásainak további kiszervezése, korai rehabilitációs és fejlesztőközpontok kialakítása, fiatalok munkapiacra való felkészítése és beilleszkedése, sérültek részére kialakított munkahelyek létesítése, az ellátórendszerből kikerülő ifjak társadalmi beilleszkedése stb.

 

KISEBB KÖLTSÉGVETÉS

 

A Bihar Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság tavaly 22.790 kérelmezőt szolgált ki, 1371-gyel kevesebbet, mint 2010-ben, és 113,1 millió lej értékű költségvetésből kellett gazdálkodjon, vagyis 6,5 százalékkal kevesebb összeg állt a rendelkezésére. 26 millió lejt dologi kiadásokra és szolgáltatásokra költött, 23,1 millió lejt személyzeti juttatásokra, közel 94 ezer lejt az uniós támogatásokhoz biztosított önrész tett ki, 13 ezer lejt tőkekiadásokra fordítottak, 64,1 millió lejt pedig a központokban fogyatékkal élők juttatásai jelentették. Mindez azt jelenti, hogy a személyzeti kiadások 20,48 százalékkal csökkentek, viszont az anyagi költségek 28,03 százalékkal nőttek. Ugyanakkor az intézmény csaknem 481 ezer lej kifizetésével adós a hivatásos nevelőszülőknek.

 

Ciucur Losonczi Antonius