Utógondozó program függőknek

Utógondozó program függőknek
Szenvedélybetegek, illetve függőségben szenvedők hozzátartozói számára tartottak utógondozó programot az elmúlt hétvégén a nagyváradi CE Szövetség által működtetett Júlia Otthonban.

Az elmúlt hétvégén Őröm az öröm címmel a nagyváradi Júlia Otthonban tartották a Református Mentő Misszió és a Bonus Pastor Alapítvány országos találkozóját, mely egyben egy utógondozó program is volt szenvedélybetegeknek és hozzátartozóknak. Péntek délután Visky István lelkipásztor áhítatával vette kezdetét a három napos program.  Az igehirdetés alapgondolatát a Pál apostol Filippibeliekhez írott levél első fejezetének néhány igeszakasza képezte. Ennek alapján a lelkipásztor az öröm mibenlétére hívta fel a jelenlévők figyelmét. Annak ellenére, hogy az apostol ezt a levelet a börtönben írja, minden sora az örömről tanúskodik.

Arról az örömről, melyet csak az az ember érezhet át, aki helyet teremt a szívében Istennek és elfogadja az Ő akaratát. Az igaz örömöt a hála táplálja, ha ez nincs meg az ember életében, akkor a szomjúság, az állandó elégedetlenség, a még több és több görcsös akarása lesz úrrá életén, hangzott el az igehirdetésben. Ezt követően csoportbeszélgetésre került sor, melynek keretében minden résztvevő őszintén vallhatott az életéről és a hitről. A beszélgetésnek és a közös imádságnak fontos szerep jutott a három nap során. Ugyanakkor előadások is elhangzottak olyan szakemberek részéről, akik a munkájuk során gyakran szembesülnek a függőség okozta problémákkal és az ebből eredő, sokszor reménytelennek tűnő élethelyzetekkel. Az istentiszteletek témája az öröm, az alázat, a hála és a békesség voltak. Vasárnap a résztvevők, illetve a két segélyszervezet munkatársai több nagyváradi református gyülekezetet is meglátogattak azzal a céllal, hogy bemutassák az alapítvány és a mentőmisszió tevékenységét.