Útjavítási kérdés-felelet Éradonyban

A szóban forgó adonyi útszakasz, végén a panaszos portájával
A szóban forgó adonyi útszakasz, végén a panaszos portájával
Az aszfaltozási projektből kimaradó kisebb útszakaszokat az önkormányzat saját költéségén fogja megjavítani, mondta egy olvasói észrevétel nyomán Bordás Károly értarcsai polgármester.

Éradonyból (Értarcsa község) Kiss Irénke nevű olvasónk Bordás Károly polgármesternek egy korábbi, lapunkban megjelent nyilatkozata nyomán tett észrevételt. Olvasónk idézi az elöljárót, miszerint a község mindhárom településén (Adony, Gálospetri és Tarcsa) aszfaltozni fognak minden egyes utcán, ami összesen 21,6 km-t jelent. Olvasónk szerint azonban egy utcát, az övét, kihagytak Adonyban: a Temető utcán egy 100 méteres szakaszt. “Ezen az utcán 2 ház van, de ugyanúgy a faluhoz tartozik, mint a többi utca, ha nem tartozna, akkor miért van házszám? Ugyanúgy fizetem én is az adót mint más. A polgármester ígérte, hogy legyek nyugodt, mert megcsinálják, de már látom, hogy ez csak üres ígéret volt. (…) A polgármester úr úgy nyilatkozott, hogy minden utca le lesz aszfaltozva, akkor ezt az egyet miért hagyta ki, miért nem úgy mondta, hogy egyre már nem jut az EU-s támogatásból, pedig igen jól le van spórolva az út, ugyanis a 6 méterből csak 4 lett (az út szélességére utal – szerz.megj.). Nem tudom, hogy nem néz utána senki, hogy milyen munkát végeznek, remélem, hogy arra is sor kerül. Én azt szeretném, ha a mi utcánkat is leköveznék és leaszfaltoznák, mert ha nem, az Európai Unióhoz fordulok segítségért, most érdeklődöm, hogy hogyan lehet segítséget kérni”, fogalmazott Kiss Irénke.

Félreértések tisztázása

Örvendek, hogy újra a sajtón keresztül van lehetőségem bizonyos félreértések tisztázására, válaszolta a felvetéssel kapcsolatban Bordás Károly polgármester (akit nemrég ugyanebben a formában a tarcsai csordával és legelővel kapcsolatban kérdeztünk – szerz.megj.). Kifejtette: a községben zajló beruházás hatalmas jelentőségű , de bármennyire is igyekszenek, képtelenség mindenkinek megfelelni. Jogosnak tartja a panaszos igényét, de polgármesterként döntéseket kell hozzon, és prioritásként kell kezelje a többség érdekeit. A pályázatba igyekeznek minél több utcát befogni, viszont egy adott pénzügyi kerethez kellett alkalmazkodniuk. Néhány gyéren lakott utca kimaradt, hogy a falvak forgalmas utcáin végig érhessen az aszfalt. A kimaradt utcácskákat a saját költségükön csinálják meg. Ilyen szakaszok, ahol egy avagy két ház miatt kellett volna 100-200 métert aszfaltozni, mindhárom faluban vannak.

A részletek megtekinthetőek

A projektben a panaszos szerint fellelhető hiányosságokról a következőt mondta a polgármester: “Aki kicsit jártas az EU-s projektek területén, tudja, hogy szigorúan az előre jóváhagyott tervrajzok szerint kell dolgoznunk, másként problémák adódnak a kifizetésekkel, büntetéseket kell fizetni a pontatlanságokért. Utat nem lehet vízelvezető árkok nélkül tervezni, tehát bármennyire is zavarja ez a helybélieket, ezt el kell fogadni. Az út szélessége a projekt szerint a forgalmas utcákon 5,5 m + 50-50 cm széles útpadka, mellékutcákon 4 m+50-50 cm útpadka. Aki olyat feltételez, hogy mi kényünk-kedvünk szerint tudunk ezeken a méreteken menet közben változtatni, az nagyon tévesen van informálva. A házak bejárói és az árkok kibetonozása nem képezik a projekt részét, ehelyett inkább a járdák mellett döntöttünk. Az aszfaltozás után az következik. Akit ezek a részletek érdekelnek, bármikor megtekintheti a projekt műszaki dokumentációját. A panaszos házához vezető 100 méternyi utat, ahogyan ezt már vele is rég közöltem, valamint a többi kimaradt nyúlfarknyi szakaszt saját költségén építi meg az önkormányzat, a költségvetési lehetőségek függvényében.” Bordás Károly zárszóként hozzátette: “Az ember elkeseredik néha, amikor bizalmatlanságot tapasztal, de szerencsére köszönő leveleket és szavakat is kapunk a munkánkért az emberektől bőven, nem csupán reklamációkat. Ez ad erőt, hogy tovább tudjuk tenni a dolgunkat”.

Rencz Csaba

Címkék: ,