Utazni jó

Utazni jó
A XXI. században a turizmus, főleg a gazdaságilag fejlett országokban, a mindennapi élet részéve vált. Fejlődése a közlekedési eszközök fejlődéséhez kapcsolódik. A turizmus a leggyorsabban fejlődő üzletág. Mint a statisztikai adatokból kiderül, az Európai Unióban a turizmus 9 millió ember számára jelent munkahelyet és a GDP 5,5%-át biztosítja.

 

A hazai turizmus komoly változásokon ment keresztül. Igény van, hogy próbáljon megfelelni a XXI. század kihívásainak. A hazai turizmus helyzetéről, a turisztikai irodák szerepéről, a jövő turisztikájának kérdéseiről beszélgettem Bánffy Béla turisztikai szakemberrel.

Bánffy Béla a Natura Travel utazás iroda tulajdonosa, aki 12 éve foglalkozik turizmussal. Ennek következtében tisztában van azzal, hogy országunk csodálatos tájakkal, természeti kincsekkel rendelkezik. Kérdés, ezeket a kincseket, hogyan értékesítették turisztikai szempontból.

– A polgárok láthatták évről- évre, vannak próbálkozások, melyek sikeresebbek vagy kevésbé sikeresek. Sajnálatos módon van egy nem túl pozitív a nemzetközi ország-imázs, amely bizonyos pozitív jelenségeket eltörpít.

Megérkezik a turista tele kíváncsisággal, szeretné látni mindazokat a természeti szépségeket, mellyel, tényleg rendelkezik az ország, és akkor az infrastruktúra fejletlensége miatt nem egyszer nehézségekbe ütközik. A helység megközelítése nehézkes. Ugyanakkor a szolgáltatások sem tartanak lépést a mai turisztikai elvárásokkal.

Az utazási irodák szerepe: felmérni a turista szükségletét és a lehetőségeket

– Az ország lakossága mennyire képes évi szabadságát kellő képen felhasználni arra, hogy kipihenve, szellemileg felüdülve, élményekben gazdagon töltse el a szabadságát?

Egy egyszerű utazás a polgár számára is tág lehetőségeket biztosíthat. Maga a választás nagyon széles. Ebből a színes palettából, mennyire tudja kiválasztani mindazokat, melyek számára hasznosak, azt az egyén tudja, eldönteni. Vannak, akik saját maguk képesek megoldani. De vannak olyanok, akik utazási irodához fordulnak. Ebben az esetben az adott irodának kellene eltalálnia, adott esetben az illetőnek, mire is volna szüksége. Nem mindegy az, milyen az utazási iroda leleményessége, mert bizonyos anyagi háttér csak bizonyos szolgáltatásokat tud felajánlani. De egy iroda, ha megfelelő gyakorlattal rendelkezik, és a betérő ügyfelet kellő képen megismerte, akkor tárgyalás utján egyeztetni tud a kereslet és kínálat területén, melynek következtében az utazni vágyó megkaphatja azt, amit szeretne szabadsága idő tartalma alatt megismerni. Kipihenve, élményekkel telten, érkezhet haza. Itt az utazási irodákra is szükség lehet. Közösen megtalálni azokat a megoldásokat, melyek az utas zsebéhez méltóan, kellemesen töltheti el a nyaralását.

A vágyak és a lehetőségek pontos egyeztetése a két fél között, hozhatja létre azt az állapotot, amely mindkét fél részére hasznos lehet.

Ha sikerült az útitervet pontosan kidolgozni, az irodának kötelessége a részleteket úgy letárgyalni a fogadóval, hogy az, végül is zökkenőmentes nyaralás legyen.

Ahány utas, az annyi féle. A különböző csoportok összeállítása nem közömbös, hiszen egy zsörtölődő vagy mindenben csak hibát látó utas képes elrontani egy egész csoport nyaralását. Ugyanakkor vannak gyógy-turista utak is.

A legfontosabb, mennyire tudjuk felmérni, az illető utas, mire vágyik. Egy pihenő vagy aktív nyaralásra, ahol pihenni is lehet, tenni, járni, látni. Vagy pihenő és gyógy-turizmusra, vagy úgymond nyaralásra van szüksége. Természetesen ezek szerint mindeniket külön kell, kezelni, mert, akinek gyógy-turizmusra van szüksége, az nem gondolkodik egy banding kempingben, a fiatalok számára kedvelt nyaralásban.

Vannak gyógy-központok, de az infrastruktúra bőven hagy kívánnivalót maga után. Vannak olyan szállodák, hogy mai elvárásoknak megfelelnek, de ha az ember kilép abba a környezetbe, ahol a szállodát felépítették, lehangoló környezet fogadja.

A hazai turisztikai ágazat jövő képe

– A ’89-es események után változott a világ. 12 év tapasztalattal, ha tanácsot kérnének ezen a téren, mi lenne a válasz?

Létezik az Utazási Irodák Szövetsége, amely kapcsolatban van az irodákkal, másfelől a kormány felé. Ez lehetővé teszi a konzultálást. A központi hatalom mennyire fogadja meg vagy használja fel a lentről jött tanácsokat azt, nem tudom, de a szakemberek levonhatnak következtetéseket.

Szerintem a hazai turizmusba óriási befektetésekre lenne szükség. A változás után az állam egyáltalán nem foglalkozott az üdülőtelepek kiépítésével. De a magánosítás is lagymatagon folyik. Az üdülőtelepek felújítása óriási pénzeket igényel.

A valamikori üdülőtelepek magántulajdonban voltak. Az államosítás alkalmával a nép nevében elvették. Évtizedeken keresztül használták. Jó formán semmit nem fektettek be. Most amikor vissza kellene, adni a hajdani tulajdonosoknak akkor évekig, esetenként évtizedekig folyó perekkel akadályozzák meg azt, hogy a hajdani tulajdonoshoz, vagy annak leszármazottjaihoz visszakerüljenek a javak.

Talán az illető szerveknek kellene elgondolkodnia azon, hogyan is kellene ezt a helyzetet kezelni. Mert egy emberi életben, azért több év mégis csak számít, hiszen nem mindenki éli meg a 70-80-90 évet.

Egyelőre még szóba sem került a visszaszolgáltatás, hiszen így lerobbant állapotban is van valamilyen jövedelme az államnak.

A hajdani tulajdonosok utódjai anyagiakat kell, befektessenek annak érdekében, hogy az üdülőhelyek megfelelően jövedelmezzenek. A turizmus minden esetben jövedelmező volt, és lehet, nem véletlenségből, léteznek a turista paradicsomok, ahol komoly bevételek vannak.

Ha visszakapnák volt tulajdonaikat, akkor valami mindenképpen megmozdulna. Magántulajdonosként joga van befektetni. Dönteni arról, mit is tegyen annak érdekében, hogy a vállalkozás minél jövedelmezőbb legyen.

– A legnagyobb akadály a pénz. Van tulajdona és nincs pénze. A hitelképességet mi biztosítja?

A tulajdon eleve egy hitel. Általában valahol van egy befektető, aki érdekelt lehet a tulajdon kiaknázásában, felhasználásában, akinek részesülnie kell a haszonból.

Utazni jó dolog mindenkinek. Lehet ingyen is utazni, gyalog egy hátizsákkal, kerékpárral. Általában minden anyagi lehetőséghez járul egy nyaralás, csak meg kell keresni azokat a lehetőségeket, melyek zsebünkhöz mértek. Az utazás, a nyaralás öröm. Kisebb nagyobb zökkenők mindig lehetnek, de a lényeg az eredmény: jó legyen.

Csomafáy Ferenc

Címkék: