Ünnepség volt a katolikus püspökségen

Ünnepség volt a katolikus püspökségen
Nagyvárad- Pénteken délelőtt a római katolikus Püspöki Palota dísztermében az egyházmegye papjai s szerzetesei Böcskei László megyés püspökkel közösen hangolódtak rá a közelgő karácsony ünnepére.

Ahogy az elmúlt években már megszokottá vált, az idén is a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség papjai és szerzetesei egy ünnepség keretében közösen hangolódtak rá főpásztorukkal a közelgő karácsony ünnepére a Püspöki Palota alkalomhoz illően feldíszített dísztermében.

Az evangéliumi részlet Szent Lukács könyvéből szólt, majd Mons. Fodor József általános helynök osztotta meg gondolatait a jelenlevőkkel. Többek közt arra hívta fel a figyelmüket: az egyházi év folyamán két alkalommal is elindulnak, hogy a csúcsra felérve, találkozhassanak az Úrral. Az egyik hamvazószerdán kezdődik, és vezet el nagypénteken keresztül a feltámadt Krisztushoz, a másik völgyből való elindulás ideje pedig december eleje, hogy a kapaszkodót jelentő advent után eljuthassanak a betlehemi jászol kisdedéhez, a megtestesült Igéhez. A találkozás házigazdáiként várják és fogadják a dicsőség Istenét, engedik, hogy ő is találkozhasson velük, és beléphessen a hétköznapjaikba, a szívükbe, lelkükbe. Bár sokszor nehéz a munka, és e találkozás bonyolult, mégis megéri és szükséges, mert a keresztény ember igazi öröme éppen ezen Krisztus-központúságból fakad.

Elmélkedése végén a vikárius az egyházmegye vezetőjét is szeretettel köszöntötte annak okán, hogy öt évvel ezelőtt nevezte ki őt megyés püspökké XVI. Benedek pápa.

Lelkesedni

Exc. Böcskei László beszédében hangsúlyozta: noha ez a periódus a magunkba fordulás és a mérlegkészítés ideje, azért ennél talán fontosabb, hogy továbbra is tudjunk lelkesedni, hogy a hit igazságának továbbadásával másokra is lelkesítőleg hassunk. Izajás próféta szavaira utalva megjegyezte: noha a betlehemi istálló egyszerűsége nem azt sugallja, és szinte hihetetlennek tűnik számunkra, hogy az igazi öröm meg tud fogalmazódni ilyen igénytelen körülmények között, mégis meg kell ragadja a figyelmünket, hogy a város peremének megszokottságán túl felcsendül az angyalok éneke és csillag ragyog fel az égen. Az istálló így válik egy fontos találkozásnak a helyszínévé, Betlehemben találkozik Isten az emberrel, ég a földdel. Karácsony misztériumának lényege pedig épp ebben rejlik: kiválasztottnak érezhetjük magunkat, mert egy égi fény megváltoztatta az életünket, Isten mindannyiunkat megajándékozott a szeretetével.

A főpásztor emellett köszönetet mondott a jelenlevőknek, amiért mindenki a maga talentuma szerint őszintén, önzetlenül és feltételt nélkül végzi a szolgálatát, Isten dicsőségére és az emberek üdvösségére. Az ünnepség záróakkordjaként a Várlak- Lak Egyházmegyei Ifjúsági Központ fiataljainak egy csoportja betlehemes műsorral kedveskedett az egybegyűlteknek, a fiatalokat Oláh Gabriella kántor készítette fel.

Ciucur Losonczi Antonius

 

Címkék: ,