Ünnepi tanévnyitó volt Hegyközcsatárban

Ünnepi tanévnyitó volt Hegyközcsatárban
A Hegyközcsatár községbeli gyermekek a templomokban lelkipásztori áldással kezdték a 2017/2018-as tanévet szülők és pedagógusokkal közösen.

Hegyközcsatár központjában nagy volt a nyüzsgés szeptember 11-én, hétfőn reggel, hiszen egy új tanév kezdődött, amelyet ez alkalommal a református templomban, lelkipásztori áldással vette kezdetét. A református templom zsúfolásig megtelt. Halk gyerekzsivaj jelezte, hogy nem közönséges Istentiszteletre kerül ma sor, hanem egy tanévnyitó, iskolakezdő és bátorító igehirdetésre. A szomszédos település, Hegyközpályi, református lelkipásztora igemagyarázatát a Sámuel 1 könyve 3. részének 4. versére alapozta. Az ünnepélyes templomi tanévnyítón jelen volt a község alpolgármestere Nagy István Róbert és a községi rendőrőrs parancsnoka Duma Liviu. Az új tanév mindig új reményekkel, új tervekkel indul tanár és diák számára egyaránt. Az oktatásban történő változások, az egyre súlyosbodó megszorítások sok iskola életét keserítik meg. Sokakban ott a kérdés: milyen tanévünk lesz? Mit várunk, mit várhatunk az új tanítási esztendőtől? Bárhogyan változnak a korok, bárhogyan változik a közoktatási törvény, a pedagógusoknak a magas színvonalú oktatás a feladatuk, az iskola pedig nemcsak a tanítás, a szakmai tudás elsajátításának színtere, hanem élettér, ahol ifjak nevelkednek.

Egy-egy szép vers

Oros Erika igazgatónő köszöntő szavait követően bemutatkoztak a „nagyovisokból” lett „kisiskolások”, az előkészítő osztályosok, Covalcic Emilia óvónő kíséretében, akik egy-egy szép verssel köszöntötték iskolájukat, pajtásaikat és az őket majd öt éven át oktató tanítónőt. A Rákóczi Szövetség jóvoltából minden előkészítő osztályos tanuló, egy-egy kezdő tanszercsomagot kapott, ugyanakkor megkapták a Hegyközcsatári Benedek Elek Iskola nyakkendőjét is, amelyet maga az alpolgármester, Nagy István Róbert adott át a gyerekeknek. Az istentiszteletet követően a gyerekek, szülők, pedagógusok szép rendben, a közlekedési szabályokat betartva visszavonultak az iskolába, hogy megejtsék az első osztályfőnöki órát illetve szülőértekezletet. A helyi rendőrőrs parancsnoka Duma Liviu őrsparancsnok kérdésünkre elmondta, hogy a rendőrség nagy figyelmet fordít a gyerekek biztonságos és fegyelmes környezetére a tanintézetekben, hiszen a gyerekek védelme elsőbbséget élvez a hatáskörükben.

Tóth Zsigmond