Ünnepi megemlékezés Bihardiószegen

Ünnepi megemlékezés Bihardiószegen
Március 13-án a bihardiószegi református templom harangjai ünnepre hívogatták a község kicsinyeit és nagyjait. E napsütéses vasárnap reggelen a Bihardiószegi Gróf Széchenyi István Huszárszázad újra magára öltötte díszes ruházatát, így tisztelegve hőseink emléke előtt.

A huszárok felvonulásával kezdődött az ünnepség, akik a református parókiáról vonultak át a templomba. Az 1848-as forradalom és szabadságharc hőseire emlékező ünnepi istentiszteleten, Bara László bihardiószegi lelkipásztor hirdette Isten igéjét. Prédikációjában a szabadságról, a nemzettudatról, a hazaszeretetről és önfeláldozásról szólt, párhuzamot vonva Jézus és nemzeti hőseink egymás és a haza iránti önzetlen szeretetével. Jézus szereti hazáját, Jeruzsálemet megsiratja, mert látja annak pusztulását. Az 1848-49-es hősök hazaszeretete példaértékű, látták szomorú jövőjét és ezen akartak változtatni. Jézusnak fáj nemzete sorsa. Nekünk is kell fájjon nemzetünk sorsa, a kérdés, hogy mi mit teszünk nemzetünkért? Képesek vagyunk-e feláldozni magunkat másokért. Jézus erre ad példát: meghalt értünk.

Koszorúzás

Ezután az ifjúság műsorát hallgathattuk meg Nagy Ilona vallástanárnő vezetésével, akik gyönyörű énekeikkel és szép szavalataikkal méltóan emlékeztek hőseinkre. Az ünnepség a templomban a Himnusz eléneklésével zárult. Koszorúzások következtek. A templomkertben az 1848-as forradalom és szabadságharc hőseire emlékező kopjafát, majd a főtéren álló Kossuth szobrot koszorúzták meg a református egyház, a presbitérium, a nőszövetség, az ifjúság, az önkormányzat, az RMDSZ, az iskola, a huszárszázad, a Bóné András Kurucezred, Zichy Gazdakör, Berettyómenti és Érmelléki Közművelődési Egyesület képviselői. Az Asók István Református Énekkar néhány Kossuth dallal tisztelgett a nagy történelmi hős emléke előtt. A délelőtti megemlékezés a Szózattal zárult.

Díszőrség

A délutáni ünnepi istentiszteletet a hegyaljai református temetőben Csellei Károly 1848-49-es huszárhonvédtiszt obeliszkjénél tartottuk. A résztvevők fáklyákkal a kezükben, Kossuth nóták éneklésével (a kórus segítségével) tették hangulatossá az ünnepséget. Huszárok, kurucok díszőrsége mellett koszorúzták meg a honvédtiszt síremlékét. A Himnusz eléneklésével ért véget a megemlékezés. Isten áldása legyen mindazoknak életén, akik e szép ünnepséget megszervezték, végrehajtották és azoknak életén is, akik eljöttek, hogy méltóan emlékezzünk magyar nemzetünk hallhatatlan hőseire.

Ghitea Angéla

Címkék: