Ünnepeltek az evangélikusok

Ünnepeltek az evangélikusok
Nagyvárad- A hétvégén újraalakulásának 200. évfordulóját ünnepelte két napon keresztül az evangélikus-lutheránus egyházközség, ugyanis 1812-ben jegyezték be jogilag a gyülekezetet.

 

Szombaton istentisztelettel, szavalatokkal, komolyzenével, könyvbemutatóval és kiállítással ünnepelte újraalapításának 200. évfordulóját a nagyváradi evangélikus-lutheránus egyházközség.

A gyülekezet Körös utcai templomában ez alkalomból Adorjáni Dezső-Zoltán evangélikus püspök hirdette Isten megtartó és örök érvényű igéjét, Ézsaiás próféta könyve 49. fejezetének 15-16. versei alapján. Különböző idézetekkel színesített szószéki beszédében arra figyelmeztetett, hogy a józan emlékezés megtisztító erejű, gyökere és forrása a mi épülésünknek, a jelenünk és a jövőnk alapja. Ezért emlékeznünk kell, mert aki felejt, az minden meggyőződése ellenére nem szabadul a problémáitól, csak gyökértelenné válik, és „hamar fenyítést kap az élettől”. Az amnézia ugyanis a modern kor betegsége, makacs lehorgonyozás egy nem létező világban, és olyan értékek feledéséhez vezet, mint a szeretet, az önzetlenség, az önfeláldozás, a tisztesség és a becsület, vagy az áldozatkészség. Ha azonban emlékezünk, nem felejtjük el a dolgok jelentését és nem csupán egy táblára tüntetjük fel, hogy Van Isten!, akkor a szívünkben bizonyosságként létezik az élő Krisztus, nemcsak egy üres fogalomként. „Isten az örök, rendíthetetlen és megtartó erő, a szeretete által vagyunk teremtve a létezésünkbe és az ő kezében vagyunk a legjobb helyen”, hangsúlyozta az egyházfő.

Könyvbemutató

A kulturális-művészeti programok részeként Mátyás Attila lelkipásztor az általa összeállított könyvet mutatta be, mely az egyházközség történetéről szól. Úgy vélte: fontos visszagondolni azokra az időkre, melyet talán többen ismernek, de sokak számára ismeretlen információkat rejt. A kiadvány az elmúlt évszázadok történéseit foglalja össze elsősorban az evangélikus hívek számára, de azoknak is, akik szimpatizálnak velük, és Isten ügyét szolgálják. A tiszteletes ezután a váradi evangélikusok múltjának három fontos szakaszáról beszélt: a reformáció korabeli kezdetekről (1524-1557), a türelmi rendelet utáni újraalakulásról (1781-1812) és a második világháborút követő eseményekről.

Az ünnepségen közreműködtek Kristófi János és Benczédi Mónika orgona-, valamint Török Apollónia fuvola- és Gáti Sándor oboaművészek. Felléptek az evangélikus óvoda gyermekei (akiket Erdei Tünde és Kémenesi Ibolya óvónők készítettek fel) és a vallásórások: Bárdos Andrea, Barbu Evelin, Negru Tímea, Bordi Gergő és Mátyás Géza. A hálaadó imát Süle Csilla, Mátyás Gergő és Péchy Márk olvasták fel, Árkosi Adrián pedig szavalt. A rendezvény szeretetvendégséggel zárult, az udvaron Balázs István máramarosi művész faragványait lehetett megtekinteni.

Ciucur Losonczi Antonius