Ünnepelt a ferences közösség

Ünnepelt a ferences közösség
Nagyvárad- Újraalakulásuknak 20. évfordulóját ünnepelték a Ferences Világi Rend tagjai. Ez alkalomból lelki vezetőjük, Sövér István zilahi plébános mutatott be szentmisét a Barátok templomában.

 

A Szent Lászlóról elnevezett váradi Ferences Világi Rend 1992-ben alakult újra a Barátok templomában Németh László atya vezetésével. A tagok közt olyanok is voltak, akik még 1945-ben tettek fogadalmat: Boér Ilona, Boér Magdolna, Berki László, ugyanis a negyvenes évek elején Váradon kapucinus atyák vezették a ferences világiakat, lelkigyakorlatokat szerveztek és gyóntattak. A tagokat havi összejöveteleiken a Regulából oktatták és időnként ki is kérdezték őket. Az 1948-as betiltás után sem szakadt meg a tevékenységük, csak titkossá vált, az utolsó kapucinus atya, P. Horváth Szilveszter 1973. október 15-én tartotta gyémántmiséjét. Stoff Magdolna- Zita nővér zárt ajtók mögött, titokban tett fogalmat és lett apáca, hű maradva esküjéhez a legnehezebb időkben is, egészen haláláig. Sokan az ő és Hadrava Nándor atya irányítása mellett tettek fogadalmat Csíksomlyón vagy Kolozsváron. 1992-ben a provinciális atya P. Benedek Domokos, országos miniszter pedig Puskás Ilonka lett Kolozsváron. 1993-ben megjelent a Szent Ferenc nyomdokain című folyóirat, a máramarosszigeti Ferences Világi Rend lapja, és a közösségek egyre gyarapodtak.

Nyugati Régió

2008-ban XVI. Benedek pápa eggyé kovácsolta a világi ferences testvéreket, és Oneşti-i székhellyel megalakult a Romániai Ferences Világi Rend, melynek országos minisztere Celina Frâncu. Ugyanakkor három Régió alakult, a Nyugati, Szent Ferenc nevét viselő Régió minisztere Szabó Katalin. A világi ferenceseket ma is a ferences atyák vezetik, az előadások, lelkigyakorlatok pedig két nyelven folynak, magyarul és románul. A Nyugati Régióban összesen 16 közösség működik, 10 magyar és 6 román. Több helyen, így Váradon is két közösség van: a Szent Lászlóról elnevezett magyar és a Mária Édesanyánk román. Jól együttműködnek, közös lelkigyakorlatokon, kirándulásokon vesznek részt. A tavalyi év kiemelkedő volt a számukra, hiszen Váradon zajlott az EUFRA-találkozó, melyet a Barátok templomában tartott püspöki szentmise koronázott meg. Ugyanakkor szintén a bihari megyeszékhelyen volt megtartva a Ferences Család III. Találkozója is, ami szintén az Exc. Böcskei László megyés püspök celebrálta szentmisével ért véget a görög katolikus katedrálisban.

2010 óta minden év kiemelkedő eseménye a Nagyboldogasszony ünnepét megelőző körmenet Várad utcáin a Fatimai Szűzanya szobrával, melyen a két főpásztor mellett a papság és a hívek is részt vesznek. A magyar világi ferencesek ugyanakkor jelen vannak a csíksomlyói, a radnai és a város templomaiban zajló búcsúünnepségeken is, lelki vezetőjük pedig Sövér István zilahi plébános, aki havonta bejár az összejöveteleikre, oktatja és tanítja őket.

A „világi ferencesek” azok a krisztushívők, akik a világban, a munkahelyeiken, a családjukban arra törekednek, hogy ígéreteikkel vállalják az evangéliumi üzenet megtestesítését. A béke, az emberbe vetett bizalom, az öröm és a remény üzenetét hordozzák, egy testvéribb világ felépítésén fáradoznak. Minden embert Isten ajándékaként fogadnak, és örülnek, ha az igazság előmozdítása által a leggyöngébbek oldalán állhatnak.

Ciucur Losonczi Antonius