Uniós támogatásra tettek szert Biharban

100 millió forint támogatást nyert az Európai Uniótól a LEADER+ nevű program
pénzügyi keretéből az Összefogás Biharért nevű akciócsoport.

A múlt hét elején hirdették ki, hogy az Összefogás Biharért nevű akciócsoport,
amelynek a motorja a Bihari Eurofalu Kht., s amelynek e pályázatában a bihari
kistérség huszonöt települése érdekelt, 100 millió forint támogatást nyert az
Európai Uniótól egy új, LEADER+ nevű program pénzügyi keretéből.

A táj természeti és kulturális értékeire építve kívánunk munkahelyeket
teremteni
” – mondta másfél évvel ezelőtt a Naplónak Oláh Jenő jogász, az
akkor „Eurofalu Zsáka” nevű kht. ügyvezető-helyettese. Azzal lépett a megye
nyilvánossága elé, hogy egy európai színvonalú és tipikusan magyar faluközösséget
akarnak létrehozni munkatársaival. Törekvésük eredményesnek látszik. Bebizonyosodott,
hogy céltudatos munkával valóban szert tehetnek európai uniós támogatásra az
ország távoli szegletében levő kis falvak.

Kistérségben

A múlt hét elején hirdették ki, hogy az Összefogás Biharért nevű akciócsoport,
amelynek a motorja a Bihari Eurofalu Kht., s amelynek e pályázatában a bihari
kistérség huszonöt települése érdekelt, 100 millió forint támogatást nyert az
Európai Uniótól egy új, LEADER+ nevű program pénzügyi keretéből.

Nem történt elírás: az Eurofalu Zsáka Kht. valóban névváltozáson esett át,
Bihari Eurofalu Kht.-vá változott.

Felismerték ugyanis – adott rá magyarázatot az ügyvezető-helyettes –, hogy
azok a feladatok és munkák, amelyekre a társaság eredetileg épült, nem egyszerűen
mikrotérségi, de legalább kistérségi szinten folytathatók az európai uniós támogatási
struktúrában. Kibővült tehát a tevékenységük a berettyóújfalui kistérség egészére:
a közhasznú társaságot létrehozó korábbi öt helyett huszonkilenc településre.

A LEADER+ tehát egy új típusú vidékfejlesztési program az Európai Unióban.
Hazánkban eddig csak kísérletileg élt, néhány településre korlátozottan. Lényege,
hogy a helyi specialitásoknak megfelelően a helyben élő, a helyi problémákat
és lehetőségeket legjobban ismerő emberek döntsenek a fejlesztés irányairól.
Így lehetett versenyezni a kétfordulós pályázat 100 millió forintjáért, amit
most el is nyertek.

Önállóan

Vidékfejlesztő programokat kellett kidolgozni, és a nyertesek nagyfokú önállóságot
kapnak a 2008 augusztusáig tartó végrehajtásban, amikor is maguk a helyben élő
közösségek vagy személyek, köztük vállalkozók pályázhatnak támogatásra a keretből.

Hasonló jelentőségű, bár a résztvevők jóval kisebb körét érintő másik sikeres
pályázatuk révén egy pocsaji központú térség hat települése kap széles sávú
Internet-hálózatot. A beruházás 280 millió forintba kerül, az összeg jelentős
hányada (208 millió forint) uniós és hazai költségvetési támogatás.

E beruházás a gazdasági és informatikai minisztériumok közös programja révén
valósul meg Pocsaj, Esztár, Kismarja, Bedő, Bojt és Nagykereki községekben.
A kht. azon dolgozik, hogy további 11 településnek nyerjen hasonló célú támogatást.

G. I.