Újra szól a semjéni reformátusok orgonája

Újra szól a semjéni reformátusok orgonája
A templomi orgona elsődleges “feladata”: a gyülekezeti énekek kísérete. Ennek immár Érsemjénben sincs akadálya, vasárnap délben felavatták a reformátusok restaurált hangszerét.

 

A márciusi tél gyönyörű dekorációt készített az érsemjéni reformátusok ünnepéhez: a napsugarak a fák ágairól csüngő jégcsapokon járták táncukat, a látványért cserében még a szokatlan hideget is megbocsátottuk a természet rendezőjének. Az ünnepi istentiszteleten Csűry István püspök volt az igehirdető, aki prédikációja alapigéjét Nehémiás próféta könyvéből vette: “Keljünk fel, és építsük meg! És megerősíték kezeiket a jóra.” Az építésről szóló példabeszéd mentén a püspök egyebek mellett arról szólt, hogy a közösség építése látszik az egész községen, és látszik a gyülekezeten is, melynek újabb állomása az orgona rendbetétele. Nem csak szép, de jó is lett a hangszer, melynek hangjához ezentúl “odasimulhat” a gyülekezet az istentiszteleteken. “Isten nagy dolgokat képes, és akar is cselekedni velünk, szóljon hát dicsőségére az ének, és hallatsszon a szívünk muzsikája, a bizonyságtétel” – fogalmazott a Csűry István.

Barokk orgona

A püspök szolgálatát Csáky Márta házigazda lelkész köszönte meg, aki ugyanakkor köszöntötte a vendégeket is. Elsőként Orosz Otília Valériát, egyházkerületi zenei előadót, aki néhai Veres László Zsolt érmihályfalvai kántorral együtt jó évtizede kezdte “feltérképezni” az Érmelléki Református Egyházmegye orgonáit, munkájuk nyomtatásban is megjelent (Partiumi füzetek, 56. kötet, 2008.). Orosz Otília rövid előadásából megtudtuk, hogy a reformációt követően száműzték a református templomokból az orgonákat, illetve minden hangszert, és majd’ egy évszázad múltán kezdték csak el lassan visszafogadni oda azokat. Az érsemjéni reformátusok orgonája Szalacsról került templomukba 1870-ben, de az említett összeíráskor – a hátlap levételekor – kiderült, hogy jóval korábban, 1846-ban készült. A hangszer egy barokk orgona, szép hangszínekkel, s bár kicsinek mondható, nagyszerűen alkalmas a fő célt, a gyülekezeti énekeket kísérni, de a kórust is kiszolgálhatja, sőt, kisebb hangversenyek megtartására is alkalmas, mondta el a zenei előadó. Bors László Újtusnádon (Hargita megye) élő orgonaépítő mestert halhattuk ezután, aki örömének adott hangot, hogy az érsemjéni gyülekezet megbecsüli hangszerét.

Emelkedettség

Mint megtudtuk, a javítást tavaly szeptemberben kezdték meg, és restaurálásról van szó, vagyis minden lehető alkatrészt eredeti állapotában hagytak meg, vagy annak megfelelően újítottak fel. Egyúttal a kézi fújtatást is elektromosra cserélték. Az ünnepségen közreműködött 2 énekszámmal a gyülekezet kórusa, illetve szavalattal Keresztúri Zsuzsa. Történelmi pillanatnak minősítette a rendbe hozott orgona megszólalását az egyházközség életében Csáky Márta lelkész, aki mindenkinek megköszönte az ebben nyújtott támogatást, majd Orosz Otília korábbi, a koncertre vonatkozó szavait igazolta, amikor előadta Domenico Zipoli (olasz zeneszerző, 1688-1726) Elevazione (Emelkedettség) című darabját. Az ünnepi istentisztelet végén pedig immár az újjászületett orgona hangja kísérte nemzeti imánk, a Himnusz éneklését.

Rencz Csaba

Címkék: ,