Újdonságokat hoz az új tanév

Akt.:
Újdonságokat hoz az új tanév
Csűry István püspök és Farkas Zsolt előadótanácsos csütörtöki sajtótájékoztatójukon a közelgő iskolakezdésről, a váradi Lorántffy gimnázium kollégiumának felújításáról és egyéb tervekről beszéltek.

Csűry István a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KRE) püspöke a sajtótájékoztatón kitért a siralmas érettségi eredményekre, és azok okaira is. A püspök kijelentette: „gyermekeinket megalázták a vizsga eredményekkel. Hiszem, hogy ez nem csak a diákok felkészültségén múlt, hanem azon is milyen módon tanítják a románt vagy a matematikát. Románia tanügyi rendszere híres arról, hogy túl magas szinten próbálja oktatni a gyerekeket. Más országokban az egyetemeken tanulják azt, amit itt tizenkettedikben. Ez a túlzott és erőteljes követelés nagyon sok esetben nem éri el a célját és visszájára fordul”. Csűry István bejelentette, hogy a KRE még a tanév kezdetén szakemberek segítségével megvizsgálja ezeket a kérdéseket, és a tanterv módosítását szeretnék elérni, hogy a diákok a továbbiakban ne kerüljenek méltatlan helyzetbe. „Képesek vagyunk arra is, hogy az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz forduljunk, hiszen a romániai tanügyi törvénybe már belefoglalták a kisebbségi nyelv tanításának a kérdését, viszont nincs meg ennek a metodikája, vagy ha megvan, ezt nem alkalmazzák. Tűrhetetlen a törvény be nem tartása, hiszen gyermekeink jövőjét teszik tönkre.”

Felújítás

A továbbiakban az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásának kérdését vetette fel a püspök: „fel fogjuk szólítani a román kormányt, hogy ne akadályozzák az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatását. Különösen az iskolák tekintetében tűrhetetlen az, hogy még mindig bizonytalan a helyzet, többek között Sepsiszentgyörgyön és Szatmárnémetiben is”. Mint elmondta a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium romokban visszakapott épületét a KRE a Nagyváradi Polgármesteri Hivatallal együttműködve egy uniós projekt keretében sikerült felújítani. „Idén a KRE tulajdonában levő bentlakás épületét is sikerült teljes mértékben felújítani, így kellemes környezet várja a 30 ittlakó diákot.” Farkas Zsolt a kollégium külső és belső felújításával kapcsolatban elmondta, hogy az utolsó nagyobb felújítás több éve zajlott le, mikor a bentlakás beköltözött az épületbe. A teljes körű felújítás egy hónapja kezdődött el. Többek között kifestették az épület hat szobáját, tanulótermét, a fürdőszobákat és más helyiségeit, kicserélték a csöveket, újracsempézték a fürdőket és megoldották a szellőzést, felcsiszolták a parkettákat, a tetőszerkezetet tűzvédelmi anyaggal vonták be stb. A felújításokra sikerült pályázati forrásokat lehívni, a végösszeget a munkálatok teljes befejezése után tudják meg, de a becsült költség több mint százezer lej. A bentlakó gyerekekkel Zeffer Erika és Somogyi Erzsébet nevelőtanárok foglalkoznak, előbbi elmondta: „bízunk benne, hogy a gyerekek meg fogják becsülni, hogy ilyen szép tiszta bentlakásba jöhetnek vissza”.

Nyugdíjazás

Csűry István a sajtótájékoztatón bejelentette, hogy Tolnai István előadótanácsos nyugdíjba vonult, helyére pedig Szűcs Éva vallástanár lépett. A Lorántffy gimnáziummal kapcsolatban is elárult néhány újdonságot. „Szeretnénk olyan újításokat bevezetni, amelyek erőteljesebben megcélozzák a középiskolát végző, egyetemre készülő keresztény ember hivatástudatát. Egy sokkal speciálisabb felkészítéssel segítenénk akár a humán, akár a reál beállítottságú diákjainkon. Matek-infó esetében fontos lesz a számítógép-központúság, a humán részen az alapos nyelvtanulás után értelmiségi szakmák fele szeretnénk fordítani diákjainkat. Csűry István végezetül hozzátette, hogy Erdély- és Partiumszerte minden iskolának Istentől áldott és sikeres tanévet kíván.

Nagy Noémi