Újdonságok a működési szabályzatban

Újdonságok a működési szabályzatban
Bankkölcsönökkel, ösztöndíjakkal kapcsolatos újdonságokat is tartalmaz a tanintézetek új működési szabályzata, s a szülő kötelezettségeit is részletezi. Többféle bizottság kell alakuljon.

Azok a szülők, akik nem küldik iskolába gyermekeiket, száztól ezer lejig terjedő bírságot kaphatnak, illetve társadalmi munkák elvégzésére kötelezhetők az oktatási minisztérium által kidolgozott, egyetem előtti képzést biztosító tanintézetek működési szabályzata szerint. A szülő felel abban az esetben, ha a gyermek megrongálja az iskolában lévő felszereléseket, s előírás az is, hogy a szülő köteles havonta egyszer felvenni a kapcsolatot a tanárral vagy az osztályfőnökkel, hogy tudomást szerezzen a gyermek iskolai előmeneteléről. A szabályzat azt is tartalmazza, hogy a szülőnek kötelezőképpen el kell kísérnie az alsó tagozatos gyereket az iskoláig és az órák befejeztével pedig várnia kell a bejáratnál. Azok a szülők, akik nem érnek rá, meg kell hatalmazzanak egy másik személyt.

Szolgáltatások

Az állami iskolákba járó gyerekek ingyen oktatásban részesülnek, azonban „bizonyos iskolai programok, szintek, szakaszok” esetében díjakat lehet megállapítani, összhangban a törvénnyel. A jogszabály azt is leszögezi: a diákok annak érdekében, hogy folytathassák tanulmányaikat, ilyen célra kidolgozott bankkölcsönökre jogosultak. Egyúttal ösztöndíjakat is kaphatnak jogi, illetve magánszemélyekkel kötött szerződések alapján, illetve egyéb pénztámogatásokat, a tanintézetek saját, költségvetésen kívüli forrásaiból.
A tanintézetek kötelesek olyan kiegészítő szolgáltatásokat nyújtani, mint például a továbbtanulással kapcsolatos, valamint a pszichológiai, vagy a szociális tanácsadás. Az állam különféle díjakkal, ösztöndíjakkal, táborjegyekkel jutalmazhatja a különleges eredményeket elérő diákokat, áll a szabályzatban.
További intézkedések, melyeket a szabályzat előír: minden tanintézet meg kell állapítson egy megkülönböztető jelet az ide járó diákok számára – ez lehet kitűző, egyenruha vagy bármi egyéb, s ezekről tájékoztatni kell a rendőrséget és a csendőrséget; szükséges, hogy minden tanintézetben legyen egy erőszak megelőzési bizottság, mely évről évre kidolgozza az erőszak megfékezésére vonatkozó iskolai programot, ezenkívül együttműködik a rendőrséggel, a csendőrökkel és a közigazgatási szervekkel. Ezenkívül egy diszkriminációellenes, interkulturalitást népszerűsítő bizottságnak is kell működnie minden tanintézetnek.
A szabályzat meghatározza azt is, mi minősül erőszakos cselekménynek: például a levéltitok megsértése (azaz más mobiltelefonjának, számítógépének engedély nélküli megnyitása), diszkrimináció, sértegetés, fenyegetés, a segítségnyújtás megtagadása. Az iskola biztonsága ellen irányuló cselekménynek minősül a hamis riadó, idegen személy bevitele a tanintézetbe, a gyújtogatás, fegyverek bevitele az iskolába, kábítószer, illetve alkohol fogyasztása vagy terjesztése, áll a szabályzatban.