Újdonságok a kerettantervben

Akt.:
Újdonságok a kerettantervben
© Forrás: www.keresztesiskola.hu
Több változást is tartalmaz az V-VIII osztályosok jövő évi kerettanterve, melyet a napokban fogadott el a tanügyminisztérium.

A dokumentum szerint az ötödikeseknek heti négy román nyelv és irodalom órájuk lesz, nem öt, mint jelenleg, azaz kimarad az az óra, melyet a késedelmek behozására tartottak fenn. Viszont bevezetik a heti egy informatika órát, illetve szintén heti egy alkalommal információ- és kommunikációtechnológiát (TIC) tanulnak majd, ez utóbbit az általános iskola végéig hetente egyszer fogják tanulni. Történelemórájuk heti két alkalommal lesz, nem egyszer, mint jelenleg. A latin nyelvet hetedikben fogják tanulni, a tantárgy neve Latin nyelvi elemek és római kultúra lesz.

Az új kerettanterv szerint a szociális nevelés kötelező lesz a négy év alatt, heti egy órában fogják tanulni ötödiktől nyolcadikig, különféle megközelítésben és címmel – az ötödikesek mint Kritikus gondolkodás és a gyermekek jogai, a hatodikosok mint Interkulturális nevelés, a hetedikesek mint Nevelés a demokratikus állampolgárságért, a nyolcadikosok pedig mint Gazdasági-pénzügyi nevelés.

A következő tanévtől a tanároknak nagyobb szabadságuk lesz abban, hogy a tanórát hogyan állítják össze, a tanterv és a tankönyvek anyaga csak az órák 75 százalékát fedi majd le, nyilatkozta Adrian Curaj tanügyminiszter. „Nagyon sok iskola rendelkezik internettel, s gondoljunk az új eszközökre is. (…) Igen, informatikát telefonon is lehet tanulni.” – válaszolta a miniszter arra a kérdésre, hogy hogyan zajlanak majd az informatika és TIC órák azokban az iskolákban, ahol nincs internet összeköttetés.

A technológiai nevelés nevű tantárgy esetében nagyobb hangsúlyt fektetnek majd a gyakorlatra, mint az elméletre, az opcionális tantárgyak óraszáma pedig a hetedikesek esetében háromra, a nyolcadikosok esetében pedig négyre nő, s heti két óra jut majd képzőművészetre és zenére. Szerdától kezdődően azok a tanárok, akik részt kívánnak venni a tantervet kiállítók csapatában, feliratkozhatnak a tanügyminisztérium listájára.