Újabb tőkeinjekció a váradi Hőerőműnek

Újabb tőkeinjekció a váradi Hőerőműnek
Nagyvárad- Csütörtök délután a városháza dísztermében rendes közgyűlését tartotta Nagyvárad önkormányzati képviselő-testülete. Több mint száz határozattervezet szerepelt a napirendi pontok között.

 

A futószalagon elfogadott 117 napirendi pont között elkülöníthető volt két nagy határozattervezet-csoport: az egyik különböző váradi tömbházak hőszigetelését érintő műszaki-gazdasági mutatók, illetve műszaki tervdokumentációk elfogadására, a másik pedig különböző telkeknek donációk útján történő városi köztulajdonba helyezésére vonatkozott.

Ugyanakkor néhány érdekesebb gazdasági jellegű előterjesztést is megszavazott a képviselő-testület. Elfogadták például, hogy a Hőerőmű által a Transilvania Banktól felvett 30 millió lej értékű hitelállományt átcsoportosítsák, illetve abba is beleegyezett a tanács, hogy 2,5 millió euró értékű visszafizetendő támogatást kérjen a város a CET alaptőkéjének megemelése érdekében. (Ezzel kapcsolatban Pásztor Sándor RMDSZ-es frakcióvezető arra volt kíváncsi: meddig folytatódik még az a játék, hogy időről-időre tőkeinjekciót adnak a Hőerőműnek ahelyett, hogy elkezdenék és befejeznék már végre a korszerűsítését.)

Eldőlt, hogy folytatódhat a víz- és csatorna hálózat bővítése a Vincent van Gogh és a Tompa Mihály utcákban. Előbbi beruházás értéke 778.801 lej, utóbbié 673.415 lej, és mindkét esetben a kivitelezésre négy hónapot szánnak. Szintén utcával kapcsolatos hír, hogy állítólag az ott lakók azt kérték, hogy a Bajor Andor utca nevét változtassák meg Veteranilor utcára. Óhajukat teljesítette a tanács, a magyar író nevét egy újonnan létesített utca fogja viselni, a névváltoztatással járó személyi igazolvány-cserével kapcsolatos költségeket pedig a helyi büdzséből finanszírozzák majd.

Egyéb határozatok

Az önkormányzatot ezentúl az RMDSZ részéről Pásztor Sándor fogja képviselni az Ady Endre Középiskola igazgatótanácsában, a Közterület-fenntartó Zrt. (ADP) ugyanezen grémiumában pedig Sárközi Zoltán kapott helyet. Ugyanakkor módosítottak azon a korábbi határozaton, mely a nem felsőfokú tanintézmények által a délutáni órákban bérbe adott termek használati díjára vonatkozik. Eszerint ezentúl a privát rendezvények szerződéses alapon zajlódhatnak, és a befolyt összeg (a tarifa nem lehet kevesebb havi 100 lejnél) 30 százaléka a helyi költségvetést, 70 százaléka pedig az illető tanintézményt illeti.

Felhatalmazták továbbá a Vízművek igazgatótanácsát arra, hogy tárgyalásokat folytasson kölcsönfelvétel céljából az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal a Bihar megyei víz- és használt víz infrastruktúra bővítési és korszerűsítési projektjének társfinanszírozása érdekében, és rábólintottak azokra a műszaki-gazdasági mutatókat tartalmazó szakjelentésekre, melyeknek tárgya felüljárók építése a körgyűrűnél, a Nojoridului és a Ciheiului utcáknál. Megszavazták még azt is, hogy 3,5 százalékkal emelkedjenek az Ingatlankezelőségnek fizetett bérleti díjak.

Ciucur Losonczi Antonius