Újabb sikeres érettségizők

Újabb sikeres érettségizők
A vártnál jóval később, három óra tájt függesztették ki pénteken az érettségi végső, óvások utáni eredményeit. Ezek nyomán 63,21-ről 64,5%-ra nőtt az átmeneteli arány Bihar megyében.

Az Ady Endre Középiskola előtt déltájt gyűltek össze többen azok közül, akik megóvták az érettségi dolgozatukat, de az eredményeket csak fél három után függesztették ki. Annyit tudtunk meg: a vizsgabizottság minisztériumi utasítást kapott arra vonatkozóan, hogy csak a tanügyminisztériumnak az országos eredményekkel kapcsolatos sajtótájékoztatóját követően tehetik ki az eredményeket. Mintegy másfél órás várakozás után érkezett a következő utasítás, mely szerint három óra körül függeszthették csak ki az eredményeket.

Átmentek

Amint Hibácskó Gizella informatikatanártól, a vizsgabizottság képviselőjétől megtudtuk, az Ady Endre, a Szent László és a Lorántffy Zsuzsanna középiskola érettségizői közül 66-an nyújtottak be óvást, s 33 esetben változott a jegyük. Az újrajavítás nyomán további kilenc végzősnek sikerült az érettségije, heten közülük az Adyban végeztek, ketten pedig a Szent Lászlóban, a 180 adys érettségiző közül végül 140-nek sikerült az érettségije, a Szent Lászlóban pedig 20-ról 22-re nőtt a sikeresen érettségizők száma. Az Ady Endre végzősei közül ezenkívül négy fiatalnak nőtt az érettségin elért átlaga az óvás elbírálását követően. A három iskolából harmincheten óvták meg a román dolgozaton elért eredményüket, heten a magyarból, ketten a történelemből, tizenketten a matematikából, öten a biológiából, ketten a földrajzból írt dolgozatuk eredményével voltak elégedetlenek, egyikük pedig az informatika dolgozatát óvta meg.

Eredmények

Mindent összevetve az óvásokat követően a három iskola, valamint a borsi Tamási Áron szakiskola sikeres érettségizőinek száma az óvások előtti 183-ról 192-re nőtt, a bukottaké pedig 107-ről 98-ra csökkent. Nem láttunk másfél pontot meghaladó változást az óvás előtti és az azt követő eredmények között, s kilenc azoknak az eseteknek a száma, amikor az óvást követő jegy kisebb lett az eredetinél.

Ami pedig a megyei eredményeket illeti: 1232 óvást regisztráltak, ezek közül 440 bizonyult megalapozottnak. Az óvások elbírálását követően az ötös alatti átlagok száma 1708-ról 1678-ra csökkent, az 5 és 5, 99 közöttieké pedig 455-ről 409-re. 3727-ről 3805-re nőtt a sikeres érettségizettek száma, így a Bihar megyei átmeneteli arány 63,21 helyett 64,55% lett.

Neumann Andrea