Újabb munkahelyek Bihardiószegen

A vállalkozás megnyitóján készült korábbi fotó
A vállalkozás megnyitóján készült korábbi fotó
A januárban megnyílt varroda már bővül, így újabb munkahelyek jönnek létre Bihardiószegen, tudtuk meg Mados Attila polgármestertől.

Januárban nyílt meg a bihardiószegi Zichy kastély kertjében egy külföldi tőkével működő varroda. Az önkormányzat saját erőből újította fel erre a célra a kastélykertben levő hőközpontot, mely 1989 előtt a községközponti tömbházak fűtését volt hivatott szolgálni. Az évekig romos állapotban volt épület az eredeti ötlet szerint fitnesszterem lett volna, időközben azonban sikerült egy vállalkozót meggyőzni: Diószegen nyisson egy varrodai egységet, tudtuk meg Mados Attila polgármestertől. Úgy számolták, hogy 35-40 ember számára tudnak munkahelyet biztosítani, azonban májusban elérték az 52 alkalmazottat, és ami ennél lényegesebb: 45 személy bihardiószegi. A jó eredményeket tekintve a vállalkozó úgy döntött, hogy négy hónapi tevékenység után bővíti egységét, és jelenleg a “néhai” hőközpont szénraktára alakul üzemcsarnokká, ahol újabb 100 alkalmazott számára lesz munkahely.

Kihasználják a lehetőségeket

Az önkormányzatának nagyon fontos a munkahelyek teremtése, hogy azoknak, akik most ingáznak, helyben biztosítsanak munkát, megspórolva a sokszor fáradságos és hosszú utazást, növelve ezáltal azt az időt, amit a családdal tölthetnek, fejtette ki Mados Attila. Hozzátette: vidéken szinte lehetetlen egy ipari parkban gondolkodni, hiszen a törvény nem engedi, hogy például a legelőkre, amelyek még önkormányzati tulajdonban vannak, ipari befektetések létesülhessenek, mert a legelőket, kaszálókat nem lehet építkezésre alkalmas beltelkekké nyilvánítani. Ezt tudva, Bihardiószeg önkormányzata igyekszik maximálisan kihasználni azokat az ingatlanokat, amelyek a tulajdonában vannak, hogy újabb munkahelyeket teremtsen, ugyanakkor minden támogatást megad a vállalkozások számára, akik munkahelyeket teremtenek. Mindazok, akik a varrodában szeretnének elhelyezkedni, bővebb felvilágosítást igényelhetnek a cég székhelyén, a kultúrház mögött.

Rencz Csaba