Újabb lépés az igazság felé vezető úton

Újabb lépés az igazság felé vezető úton
A Bihar Megyei Tanács ismét vesztett az egykori váradi pénzügyi palota, majd poliklinika épületének tulajdonjogáért a váradi Irgalmas Renddel folytatott perben.


A Pitesti Ítélőtábla a múlt héten határozott arról, hogy érvényben marad az egyházi tulajdonok visszaszolgáltatási Bizottságának 2012-ben hozott döntése, amely a katolikus rendnek ítélte oda a Fő utca 35. szám alatti ingatlant. Erről Böcskei László megyés püspök tájékoztatta az Eron-t. Hangsúlyozta: ez az ítélet sem jogerős ugyan, de figyelemre méltó, hogy a Bihar Megyei Tanács fellebbezését két alkalommal is elutasították. Megjegyezte: sajnálatos, hogy a folyamatos pereskedés miatt 2012 óta az ingatlan állaga csak romlik.

A bukaresti bizottság 2012-es döntése ellen fellebbezett a Bihar Megyei Tanács, de a Nagyváradi Ítélőtábla elutasította a fellebbezést. A Legfelsőbb Bíróság viszont semmissé nyilvánította az ítélőtábla határozatát, azzal érvelve, hogy a rend semmivel sem tudta bizonyítani azt, hogy az ingatlant 1945 után államosították volna, tehát az nem is képezheti visszaszolgáltatás tárgyát. Az újabb per – a püspökség kérésére – nem Váradon, hanem a Piteşti-i ítélőtáblán zajlott, mely szintén elutasította a megyei tanács fellebbezést. A tanács álláspontja szerint az épületet a magyar állam építette 1900-ban, így az a trianoni békeszerződés után a román állam tulajdonába került. Ezzel szemben a katolikus püspökség szerint az ingatlan tulajdonosa az irgalmasrend volt, a magyar pénzügyminisztérium pedig bérelte az épületet, csakúgy, mint a két világháború között Románia, amely ugyancsak pénzügyi intézményeket működtetett az épületben. A bérleti viszony az egyházi vagyonok 1947-es kisajátításáig állt fent