Új tanévkezdés a szakminisztériumi ötletelés közepette

Az egyház segítségével két tantermet sikerült felújítani
Az egyház segítségével két tantermet sikerült felújítani
Már amennyire Romániában ez lehetséges, felkészülve várja a nagyváradi Ady Endre Líceum a következő tanévet. Vad Márta, az iskola igazgatója nyilatkozott a Bihari Naplónak az iskolában elvégzett infrasrukturális fejlesztésekről, és a tanávkezdés szervezéséről.


„Huszonhét osztállyal indul a következő tanév a nagyváradi Ady Endre Líceumban: két ötödik és öt kilencedik osztályunk lesz. A nyár folyamán mind a kollégák, mind az adminisztratív személyzet azon dolgoztak, hogy az iskolaévet megfelelő körülmények között kezdjük” – mondta elöljáróban Vad Márta, az iskola igazgatója. Közölte, hogy kéréssel fordultak az iskolát fenntartó polgármesteri hivatalhoz, valamint az iskolaépület tulajdonosához, a római katolikus püspökséghez. Az egyház segítségével két tantermet sikerült felújítani. „Ezek komoly beruházások voltak, mert a padlózatot teljesen fel kellett szedni, új alapot öntöttek, új parkettet raktak le” – fogalmazott az igazgató, hozzátéve, hogy más, apróbb dolgokban is segített a püspökség. Ezzel szemben bár már márciusban kéréssel fordult az iskola a polgármesteri hivatalhoz, mind ezidáig még csak választ sem kapott a beadványokra. „Mi reménykedünk abban, hogy hamarosan választ kapunk, mert eddig minden évben kaptunk segítséget, reméljük, hogy ez az idén is így lesz” – tette hozzá az igazgatónő. Ebből kifolyólag az iskola a szülők segítségére támaszkodott, és így sikerült teljesen felújítani az induló, vagyis az ötödikeseknek és a kilencedikeseknek helyet adó osztálytermeket. „Újra kifestettük az osztályokat, felcsiszoltuk, lelakkoztuk a parkettet, az ajtókat, az ablakokat lefestettük. Új bútorzatot vettünk a saját költségvetésünkből. Nagyon sok dupla padja volt az iskolának, ezért egyszemélyes padokat szereztünk be. Az induló osztályokban új székek és padok lesznek. A szülők kicserélték vagy megszerelték a szekrényeket” – sorolta az elvégzett tennivalókat az igazgatónő.

Bentlakók

Az iskola a polgármesteri hivataltól két sütőt kapott. „Ez nagyon jól jött, mert az iskola konyhájában minden nap száz személyre főznek. Az idén nagyon sok, harminchét kilencedikes bentlakónk van, tehát több mint kilencvenen vannak összesen a bentlakásban, és nagyon jó, hogy tele van a bentlakás. Ezek a diákok reggel, délben és este kapnak meleg ételt frissen elkészítve a konyhán” – mondta Vad Márta. Elárulta továbbá, hogy az épület teljes körű belső felújítást igényelne, de ennek elvégzésére, egyelőre legalábbis, nincs kilátás.

A tanintézmény vezetőjétől megtudtuk, hogy az új tanévet több mint ötven tanerővel kezdik meg. „Két kollégánk nyugdíjba ment. Tegnap búcsúztattuk el a tantestületi értekezlet keretében Bors Violetta matematika-, és Bencze Adél angoltanárnőt. Kinevezett új tanerőnk nincs, kisebb változások vannak töredékórákra: német órákra, néhány angol órára és kémia órára kaptunk új tanerőt” – összegezte az ezzel kapcsolatos tudnivalókat az igazgatónő. Hozzátette: jelenleg különböző továbbképzések vannak a kollégáknak, például az interaktív tábla használatával ismertetik meg őket.

Gondok

Mint ahogy azt megszokni ugyan nem lehet, de számítani lehet rá, ismét számos változás történt a romániai oktatási rendszerben, ami meglehetősen sok fejtörést okoz az iskoláknak, főként iskolakezdéskor. Ezen változtatások egyike az, hogy megváltozott az igazgatói értékelés módszertana, aminek a végrehajtási eljárását csak augusztus elején kapták meg az iskolaigazgatók a tanfelügyelőségtől. Az új eljárás rengeteg papírmunkával járt, mint Vad Márta elárulta, Ciubotariu Éva aligazgatóval együtt „két hétig éjszakába nyúlóan dolgoztunk, hogy megcsináljuk, és emiatt minden, a tanévkezdés szervezésével kapcsolatos munka kitolódott”. Az is váratlanul érinteti az iskolákat, hogy új ellenőrzőkönyveket kell biztosítani minden diáknak, mert egy kicsit változott ennek a dokumentumnak az első oldala. „Most azzal is foglalkozunk kell, hogy nyolcszáz új ellenőrzőt szerezzünk be, ami azért is érintett kellemetlenül minket, mert már megrendeltük az ellenőrzőket az ötödikeseknek és a kilencedikeseknek”.

Kihívásokkal teli lesz a következő év az ötödikesek oktatása tekintetében, ugyanis a minisztérium új tantervet, új tanmenetet állított össze, csak éppen az nem világos, hogy a számon kérendő tananyagot hogyan kell megfelelően eljuttatni a diákokhoz. Ezért mindenképpen továbbképzésekre lenne szükség az ötödikben tanító tanárok számára – hangsúlyozza Vad Márta.

Segédanyagok nélkül

Az is rendkívül hátrányosan érinti az oktatási folyamatot, hogy a Tanügyminisztérium rendelete nyomán az iskolákban nem lehet semmiféle segédanyagot használni. „Az iskolában eddig sem lehetett akármilyen segédanyagot használni, csak azokat, amelyekre megvolt a Tanügyminisztérium jóváhagyása, de most mindezeket a jóváhagyott anyagokat is visszavonták egy tollvonással. A segédanyagok használata és megvétetele nem volt kötelező, de nagyon hasznos volt” – hangsúlyozta Vad Márta.

Pap István