Új tanév, új korszak, új kihívások

Új tanév, új korszak, új kihívások
A Partiumi Keresztény Egyetem tanévnyitó ünnepségét tartották meg szeptember 28-án, pénteken reggel a Nagyvárad-újvárosi református templomban. Igét hirdetett Tőkés László európai parlamenti képviselő, az egyetem elnöke.

Péntek reggel megteltek az újvárosi templom padjai hallgatókkal, tanárokkal és szülőkkel, mindannyian az új egyetemi tanévet megnyitó ünnepi istentiszteletre gyűltek össze. A közös éneklést követően Tőkés László, az egyetem elnöke hirdette az igét Máté evangéliumából választva az alapigét: „Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából származik.” Jézus Krisztus megkísértését és a történet tanulságait alapul véve Tőkés László aláhúzta, hogy az ember nem élhet csak a világi javakkal, nem eshet foglyul a materializmusnak, hanem mindezeken felülemelkedve keresnie kell Isten igéjét. Kiemelte, hogy az európai válság nem annyira gazdasági, mint inkább erkölcsi válság, amely addig nem oldódhat meg, amíg az erkölcsi rend nem áll vissza. A hallgatókhoz fordulva reményét fejezte ki, hogy az egyetem falain belül kamatoztatni tudják a rájuk bízott tálentumokat, és nem csak a személyes boldogulás fogja hajtani őket, hanem a közösségért való tenni akarás is.

Új korszak

Az igehirdetést követően Ráksi Lajos egyetemi lelkész köszöntötte a meghívott vendégeket. Elsőként Csűry István a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke szólt a megjelentekhez: „bármilyen nehéz legyen a sors, van kiút, ha az Úr szeretetét kamatoztatjátok”, fogalmazott, majd hozzátette, „igyekezzetek az egyetemet otthonotoknak tekinteni, minden problémát közösen megoldani, mint ahogy egy család is közösen oldja meg a gondokat”. János-Szatmári Szabolcs a PKE rektora elmondta, hogy egy új korszak köszöntött be az egyetem életébe, amelyet örömmel, de nem kis aggodalommal kezdtek el, hiszen a gyenge érettségi eredmények miatt szoros verseny alakult ki az egyetemek között. Ennek ellenére 420 hallgató kezdte meg az idei tanévet tizennégy alap és hét magiszteri képzésen. A rektor a továbbiakban ismertette az elért eredményeket és a kitűzött célokat. A PKE Zeneművészeti Tanszék kórusának előadásában a jelenlevők meghallgathatták Kodály Zoltán Nagyszalontai köszöntőjét.

Ünnepi beszédek

Az ünnepi köszöntések sorát Magdó János Magyarország kolozsvári főkonzulja folytatta. Elismerően beszélt az egyetemről, az elért eredményekről, majd a hallgatókhoz fordulva kiemelte: a tudás mindig meghozza gyümölcsét. Beszédét azzal a gondolattal zárta, hogy előbb-utóbb létre kell jöjjön az egységes magyar oktatási térség. Borsodi Csaba, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem oktatási és tanulmányi ügyekért felelős rektorhelyettese is csatlakozott az előbbi gondolathoz köszöntőbeszédében. A tanévnyitó ünnepség záró momentumaként a hagyományoknak megfelelően az egyetem elsőéves hallgatói fogadalmat tettek, majd a történelmi egyházak képviselői áldást kértek az új tanévre, az egyetemre és polgáraira is.

Nagy Noémi

Címkék: , ,