Új reklámszabályzata van Nagyváradnak

A váradi tanács elfogadta a köztéri reklámozásról szóló helyi szabályzatot
A váradi tanács elfogadta a köztéri reklámozásról szóló helyi szabályzatot
A nagyváradi helyi tanács legutóbbi ülésén elfogadta a köztéri reklámozásról szóló helyi szabályzatot. A megszavazott szabályzat rögzíti, hogy milyen és mekkora reklámhordozókat hova, hogyan, meddig kell, illetve lehet kihelyezni.

A szabályzat rendkívül sok előírást tartalmaz, ezért csak néhány fontosabb elemét emeljük ki. Például azok az ingatlantulajdonosok, akik beleegyeznek abba, hogy ingatlanukra reklámanyag kerüljön, kérniük kell a reklámot az épületre rögzítő szerkezet kivitelezőjétől a főépítészi jóváhagyást, vagy az építkezési engedélyt és a reklámozásra vonatkozó engedélyt. Tilos reklámokat kihelyezni építkezési engedéllyel nem rendelkező épületekre, illetve olyan épületekre, amelyeken korábban olyan beavatkozásokat eszközöltek, amelyre nem volt építkezési engedély.

A reklámozási időszak után amennyiben nem hosszabbítják meg ezt az időszakot, a reklámanyagot tartó felszerelés tulajdonosa köteles lesz leszerelni a reklámot és a tartószerkezetet, az épületet pedig az eredeti állapotába kell visszaállítani. A reklámanyagoknak, illetve az azokat tartó szerkezeteknek a karbantartása ezen rögzítőeszközök tulajdonosának a kötelessége. Különböző kampányok idején alapzatot, és semmilyen más munkálatot nem igénylő reklámhordozót harminc napra lehet kihelyezni közterületre, ezt az időszakot egyszer lehet meghosszabbítani szintén maximum harminc napra. Tilos bármiféle típusú reklámot és reklámhordozót kihelyezni középületekre, tanintézményekre, kulturális intézményekre, ez alól kivételt képeznek az illető intézmények által lebonyolított tevékenységeket hirdető reklámok. Tilos bármiféle reklámot felhelyezni emlékművekre, romlott állagú épületekre, temetők, templomok, parkok területén, illetve ezek kerítésein, angolkertekbe, sűrű növényzetű zöldövezetekbe, fákra, lakótelepi játszóterekre, a közutakra és olyan helyekre, ahol ez zavarná a közlekedést, felüljárók, aluljárók, hidak korlátaira, közlekedési jelzőtáblákra. Tilos továbbá olyan reklámanyagokat kihelyezni, amelyek teljesen akadályozzák a láthatóságot egy zárt tér belsejét. A reklámképernyők tulajdonosai sürgősség esetén kötelesek közérdekű információkat közölni.

Reklámtartók

A reklámtartó eszközökkel rendelkező tulajdonosoknak kötelességük a reklámanyagot kifüggeszteni mindaddig, amíg ezek az eszközök közterületen vannak. Amennyiben ezen szerkezetek tulajdonosainak éppen nincs reklámszerződésük, akkor kötelező módon saját tevékenységüket kell bemutassák, ezesetben fizetniük kell a reklámadót, de reklámozhatnak közérdekű információkat is, ebben az esetben nem kell fizetniük a reklámadót, de nem is kapnak pénzt a közérdekű információk reklámozásáért. Ha az önkormányzat minimum három hónapos, megszakítás nélküli időtartamra kér reklámozást, akkor ennek költségeit a város saját költségvetéséből állja. Az önkormányzat tulajdonában lévő reklámozó helyeket licitáció nyomán lehet koncesszióba venni. Amennyiben a polgármesteri hivatal ezt kéri, egyes reklámpannókra órát és hőmérséklet mutatót kell kihelyezni, ezeknek a szerkezeteknek a beszerzése, felszerelése és karbantartása a reklámszolgáltató költségvetését terheli, de a működtetésükhöz szükséges energia árát a város fizeti.

Pap István