Új ösztöndíj alap létesült

Új ösztöndíj alap létesült
Jelentős összeget ajánlottak fel ösztöndíjakra a Partiumi Keresztény Egyetem hallgatói számára. Erről, s egyéb, az egyetemmel kapcsolatos kérdésről volt szó a hétfői sajtótájékoztatón.

 

Tőkés László EP-képviselő, a Partiumi Keresztény Egyetem vezetőtanácsának elnöke számolt be a Pro Universitate Partium Alapítvány nemrég megtartott gyűlésének fontosabb napirendi pontjairól. Ezek egyike a Pető Árpád Alap megalakulásának elfogadása, valamint a kuratóriumi tagok kinevezése. Pető Árpád ausztráliai üzletember ugyanis egy jelentős összeget ajánlott fel azoknak a tehetséges fiataloknak, akik az egyetem hallgatóiként kiemelkedő szakmai és közösségi munkát végeznek.

Komoly összegek

A későbbiekben János Szatmári Szabolcs, az egyetem rektora hozzátette: a példátlan méretű támogatás a Janus Pannonius Szakkollégium munkáját fogja segíteni – azaz a szakkollégium tagjai pályázhatnak majd. Sikerként értékeli, hogy már 69-re nőtt a kollégisták száma, s ők eleve felvétel révén kerülnek a szakmai műhelyekbe. Amint a Pro Universitate Partium Alapítvány kuratóriuma megfogalmazta, az egyetem keretében a szakkollégium az a szervezeti egység, amelynek funkciója – a tehetséggondozás, illetve a kiemelkedő hallgatók tudományos és közéleti tevékenységének bátorítása – a leginkább összhangban áll az Alap céljaival. A következő tanév során 500 és 1000 dollár közötti értékű ösztöndíjakat fognak kiosztani 15-25 hallgatónak, eddigi tevékenységüket honorálva ezzel. Amint Tőkés László hozzátette, azért is érdekük, hogy mindez jól működjön, mert az egyetem támogatója ígéretet is tett arra, hogy megkettőzi az alapot.

Célok

Később, mintegy adventi üzenetként kiemelte: a továbbiakban is hittel, szeretettel, reménnyel fogják végezni munkájukat, hiszen a szeretet által lesz tevékenységük több, mint szakma és csak így érdemelheti ki az egyetem a keresztény minősítést. Azt is kihangsúlyozta: a nemzetközi egyetemek között alig jegyeznek kelet-közép-európai felsőoktatási intézményt, így valóban „hitre és reményre van szükségünk ahhoz, hogy egyetemet építsünk”. Ez annál is nehezebb, mivel a PKE nem a külföld számára akar munkaerőt képezni, s bár a munkanélküliségről szóló adatok riasztóak, a statisztikák világosan kimutatják, hogy az egyetemet végzett hallgatóknak mintegy kétszer nagyobb esélyük van munkához jutni, mint a képzetleneknek. Olyan távlatokban gondolkodnak, hogy ne engedjék el a náluk végzett fiatalok kezét, hanem járuljanak hozzá ahhoz, hogy munkát kapjanak. Ilyen értelemben a szakmai tudás román nyelvű átadására is törekednek, hiszen öngól lenne, ha nem olyan fiatalokat képeznének ki, akik megállják a helyüket a kétnyelvű közegben.

Feladat

Amint Tolnai István előadótanácsos, a PKE vezetőtanácsának megbízott elnöke elmondta, fontos feladat lenne elérni, hogy a román államtól is kapjanak támogatást. A román állam ugyanis magánegyetemnek tekinti a PKE-t, holott a felsőoktatási intézmény egy másik állam költségvetési támogt’ásból részesül. Magánegyetemként eltekinthetnének az ösztöndíjaktól, viszont a PKE hallgatóinak 20%-a tanulmányi, 10%-a pedig szociális ösztöndíjban részesül.

János Szatmári Szabolcs rektor elmondta: a tanügyminisztérium által megpályázott projektek nyomán ismét felmérik majd a romániai egyetemeket, ezen belül jövő évben két bizottság látogatja majd meg az egyetemet. Fontos a visszajelzés, ugyanakkor ez egy lehetőség is a román állam finanszírozásának elnyerésére.

Tanárképzés

Egy másik újdonság, hogy az ezzel kapcsolatos törvény változása nyomán újraindul a tanárképzés az egyetemen, akár az egyetemi szintig is felkészíthetik a legkiválóbb hallgatókat. Már csaknem kétszázan jelentkeztek a tanárképző modulra. Nagy előrelépés, hogy az egyetem saját tanáraival, saját koncepciója mentén képezhet magyar pedagógusokat. Mint hozzátette, arra törekednek,hogy a partiumi régióban az egyetem a tanárképzés egyik központjává váljék.

Szó esett még egyebek mellett az egri Eszterházy Károly főiskolával való együttműködésről, illetve az Erasmus programról, melyen belül nemrég hollandiai hallgatók érkeztek az egyetemre (korábban törökországi, lengyelországi, svájci vendégeik is voltak).

Neumann Andrea