Új oltárképet áldottak meg

Új oltárképet áldottak meg
Ünnepi búcsús szentmisét tartottak a Premontrei préposti széktemplomban kedd délelőtt, Szent István ünnepe volt. Tegnap volt Szent István diakónus, első vértanú, a prépostság védőszentjének ünnepe.

Szent István mindenki számára példaértékű lehet még ma is, hiszen Krisztus módjára viselkedett, hangzott el. A szentmisén a Krónikák II. könyvéből és Szent Máté könyvéből egy evangéliumot olvastak fel Szent István ereklyéjének jelenlétében, majd passiójának elénekése következett.

Az ünnep szónoka Jakab Christian gr. kat. diakónus lett volna, betegség miatt nem tudott jelen lenni, Fejes Rudolf Anzelm apát tartotta a beszédet. Szent Istvánról, a diakónusok diakónusáról beszélt, illetve ereklyéienk fontosságáról, három év keresés után végre a prépostság tulajdonában is van Szent István ereklye, hitelesítő iratokkal. A szentmise keretében a templom új oltárképét is megáldották, melyet a torony alatti kápolnában fognak elhelyezni. Az apát elmesélte, hogy még 2005-ben egy olaszországi út során látta a kép eredeti változatát, számos székesegyházat, múzeumot látogatott meg akkor. A váradi templomban található kép másolat. A templomban felállították a jubileumi asztalt, amin a prépostság jövőbeli támogatható tervei jelennek majd meg.

Ünnepek

A szentmisén a prépostság két új ünnepét jelentették be, ünnepé nyílvánították december 1-jét és augusztus 2-át. December 1-jén hozták Szent István ereklyéit a templomba, más ereklyék is vannak a templomban, Sziénai Szent Kataliné, aki meggyőzte a pápát, hogy visszaköltözzön Rómába, Európa védőszentjévé avatták. A prépostságnál van Tours-i Szent Márton ereklyéje is, Nagy Szent Alberté, valamint Aquinói Szent Tamásé és Szent Ágostoné is. Az ereklyék hozatalának ünnepévé nyílvánították december 1-jét. Augusztus 2-át pedig Szent István ereklyéinek ünnepévé nyílvánították, mivel ekkor vitték Szent István ereklyéit Konstantinápolyba, ezt ünnepli az egyház az ereklyék ünnepe ként.

Törő Enikő