Új kezdet a finanszírozásban

Új kezdet a finanszírozásban
Nagyvárad- Pénteken az egyik nagyváradi szállodában Fedezzük fel! Új kezdet az EU-s finanszírozásban címmel szerveztek szakkonferenciát. Támogatási rendszerekről, információforrásokról volt szó.


A hamarosan induló új, 2014-2020-as európai uniós költségvetési ciklusban a kis- és közepes vállalkozások számára elkülönített források össze sajnos lényegesen lecsökkent az előző, 2007-2013-as periódushoz képest (5,7 milliárd euróról 3 milliárdra, ami a 30,45 milliárd euró értékű strukturális alapok 9,85 százalékát teszi ki), így a vállalkozók pályázati sikere nagymértékben függ majd attól, hogy kinek a pályázata lesz ott az elsőként beadottak közt. Ezért különösen fontos a jóltájékozottság, így a múlt pénteki tanácskozás tulajdonképpen egy vándorkonferencia soron következő állomását jelentette, a szervezők pedig az RMDSZ, a Kós Károly Akadémia, a Wilfried Martens Központ és a Romániai Vállalkozásokért Egyesület (ROVE) voltak.

Felvezetőjében a Brüsszelben dolgozó Vincze Loránt, az RMDSZ külügyi titkára azt mondta: általában három típusú kérdést szoktak feltenni neki ezzel kapcsolatban. Hogyan lehet uniós pénzt szerezni, illetve milyen programok vannak, a pályázatok elbírálása pozitív vagy negatív lesz, és lehetőleg egy héten belül miként lehetséges kapcsolatba lépni norvég vagy svájci partnerentitásokkal. Sajnos azonban nem tud kedvező válaszokat adni, hiszen közalkalmazottként nem tud belenézni a táblázatokba, és az sem valószínű, hogy záros határidőn belül nyugati partnereket talál a lehívásokhoz.

Szabó Ödön, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének ügyvezető elnöke azt emelte ki, hogy a sikeresen megpályázott uniós pénzek modernizációs folyamat elindítói lehetnek, illetve itthon tarthatják a magyar munkaerőt. Huszár István alpolgármester a szakmai fórumok fontosságát emelte ki, Nagy Gábor ROVE elnök pedig a pályázók felelősségére tért ki.

Operatív Programok

Szávics Petra pályázati tanácsadó, volt európai ügyi államtitkár a programokat ismertette részletesen. Többek közt arra hívta fel a figyelmet: az Európai Unió 2020-as stratégiájának három fő iránya van: az intelligens, a fenntartható és az inkluzív növekedés, és tizenegy, rendeletek szintjére emelt tematikus célkitűzést fogalmaz meg, melyekhez prioritási tengelyek, illetve indikátorok társulnak. Ezek közé tartozik egyebek mellett a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció megerősítése, a KKV-k versenyképességének növelése, valamint a foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése. Újdonságnak számít a nagyobb összpontosítás az eredményekre, az egyszerűsítés, a városi vetület és a társadalmi befogadás ösztönzésének nagyobb hangsúlya, valamint a gazdasági reform ösztönzése. Ugyanakkor a 2014-2020-as pénzügyi allokációk a következőképpen oszlanak meg az operatív programok (OP) szintjén: Nagy Infrastruktúra OP- 9,41 milliárd euró, Regionális OP- 6,7 milliárd Euró, Humán Tőke OP-4,33 milliárd euró, Versenyképesség OP- 1,33 milliárd euró, Adminisztratív Kapacitás OP- 0,55 milliárd euró, Technikai Segélynyújtás OP- 0,21 milliárd euró, Nemzeti Vidékfejlesztési Program- 8 milliárd euró, Halászati OP- 0,17 milliárd euró, Leginkább Rászorulókat Támogató OP- 0,44 milliárd euró, valamint Európai Területi Együttműködési Programok- 0,45 milliárd euró (román oldali allokáció). A további prezentációk folyamán szó esett még a pályázatfigyelésről a gyakorlatban, alternatív finanszírozásokról, valamint pályázati sikertörténetekről.

Ciucur Losonczi Antonius