Új Bihar megyei tanácsosok

Akt.:
Új Bihar megyei tanácsosok
Letették az esküt azok a személyek, akik a képviselővé, vagy más a megyei tanácsosi tisztséggel összeférhetetlen tisztségekbe került egykori megyei tanácsosokat váltják a testületben.

 

Az RMDSZ-es Szabó Ödön, a demokrata liberális párti (PD-L) Liviu Laza Matiuta és a Dan Diaconescu Néppárt tagja (Ioan Hulea) parlamenti képviselői mandátumot szereztek a tavalyi országgyűlési választásokon, míg a szociáldemokrata párti (PSD) Marius Rotar a Területi Munkaügyi Felügyelőség igazgatója lett, így ők le kellett mondjanak megyei tanácsosi tisztségükről. A Bihar Megyei Tanács tegnapi ülésén iktatták be azokat a tanácsosokat, akik az említett személyeket váltják a megyei testületben. Az RMDSZ részéről Lakatos János került be a tanácsos, a demokraták részéről Carmen Pantis, a PP-DD részéről Vasile Petrut, míg a PSD részéről Costa Traian lettek a megyei tanács tagjai. A személyi változások nyomán módosult a megyei tanács különböző bizottságainak személyi összetétele is. A megyei tanács RMDSZ frakciójának vezetője Kiss Sándor lett, ugyancsak ő váltja Szabó Ödönt a tanács jogi bizottságában is. Lakatos János a tanács szociális bizottságában fog tevékenykedni. A PD-L-s Carmen Pantis a szociális, egészségügyi bizottságban kap helyet, Vasile Petrut pedig a kulturális bizottságban fog tevékenykedni. A tanácsülésen arra vonatkozó javaslat nem hangzott el, hogy Costa Traian melyik bizottságban foglal majd helyet.

Döntések

Az új összetételű tanács nem fogadott el nagy horderejű határozatjavaslatokat januári ülésén. A testület többek között döntött arról, hogy mennyi szociális támogatás illeti meg Bihar megyében a fogyatékos gyerekeket, illetve az őket gondozó, nevelő családokat. A Bihar Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság (DGASPC) javaslata értelmében Nagyváradon egy fogyatékos gyermek eltartására havonta 712 lejt kell fizetni, a tenkei gyermeknevelő központban nevelkedő fogyatékos gyerekek után pedig havi 558 lej a kiadás. Nagyváradon az említett 712 lejből 285 lejt a Nagyváradi Szociális és Közösségi Hivatal (ASCO) fizet minden kedvezményezett után, míg a DGASPC kötelesség 427 lejt fizetni minden gyerek után. Tenkén a helyi önkormányzat 223 lejjel, a DGASPC 335 lejjel járul hozzá az ottani gyerekek ellátásának költségeihez. Costin Ioan a Bihar Megyei Hivatalos Közlöny főszerkesztőjének nyugdíjba vonulása után a megyei tanács ideiglenes jelleggel Mátyás Józsa Tímeát nevezte ki erre a tisztsége. Mátyás Józsa Tímea kinevezése fél évre szól, ebben az időintervallumban versenyvizsgát kell szervezni a tisztség végleges betöltésére.

Ingatlanügyek

A Bihar Megyei Tanács lemondott mind a céckei Zathureczky kúria, mind a nagyváradi Apollo palota egyik lakásának elővásárlási jogáról, mivel drágállja a tulajdonosok által kért összeget. Mint ismeretes, műemléképületek esetében a megyei tanácsnak elővásárlási joga van akkor, ha a tulajdonos el akarja adni műemléki besorolású ingatlanát, vagy ingatlanrészét. Mindenesetre a tulajdonosok kötelesek értesíteni a megyei tanácsot arról, ha az általuk kért áron nem sikerül eladniuk ingatlanukat és ezért változik az említett ingatlanok eladási ára. A Mezőgazdasági Minisztérium lemondott a Nagyváradon, a Kolozsvári út 223. szám alatti lévő, 3991 négyzetméternyi telekről, melyet a Bihar megyei tanács vett át. A tanács vállalta, hogy tíz éven belül nemzetközi finanszírozással egy közszolgáltatást ellátó épületet fog felépíteni a jelenleg meglehetősen elhanyagolt állapotban lévő telekre.

Pap István