Új beruházások a Nagyváradi Reptéren

Új beruházások a Nagyváradi Reptéren
Az ötmillió eurót is elérheti az a beruházás, melynek során korszerűsítik a Nagyváradi Reptér már meglévő terminálját és egy újat is létesítenek. A keddi megyei tanácsi ülésen szavaztak erről.

Egyetértésben zajlott a Bihar megyei Tanács keddi ülése, mind a tizenhét napirendi pontot egyöntetűen megszavazták a tanácsosok. A gyűlést Cornel Popa elnök hiányábsn Ionel Avrigeanu megyei tanácsi alelnök vezette le. A tanácsosok jóváhagyták a Bihar megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság (DGASPC) helyi költségvetésből finanszírozott beruházásait – összesen 920 ezer lejjel támogatják a különböző, Váradon, Cséhteleken, Tenkén lévő épületek felújítását.

Átláthatóság

Dacian Foncea liberális párti tanácsos, a társadalomvédelmi, gyermekvédelmi, egészségügyi és családügyi bizottság elnöke megjegyezte: eredetileg a barátkai épület felújítására is 200 ezer lejt szántak, azonban kiderült, hogy a telek tulajdonjoga nem tisztázott, így egyelőre ott nem támogatják a beruházásokat. Egyúttal a megyei tanács fel fogja majd venni a kapcsolatot a polgármesteri hivatallal a telekkel kapcsolatos kérdés tisztázása végett. Egy másik, szintén a DGASPC tevékenységéval kapcsolatos tervezet szavazásra bocsátása előtt azt is megjegyezte: az intézmény vezetőtanácsi gyűlésén szóvá tette, hogy legyenek átláthatóbbak, amúgy az igazgatóság tevékenysége „ha nem is kifjezetten dícséretreméltó, de mindenképp minőségi javulást mutat”. Például tavaly 50%-kal több örökbefogadás történt, mint egy évvel korábban. Amint a későbbiek során elhangzott, tavaly 20500 személy részesült valamilyen fajta szociális támogatásban az igazgatóságon keresztül, a gondozottakkal járó havi költségek átlagban kétezer lej körüliek.

Megszavazták azt is, hogy a Selina elleni perben pontosan milyen álláspontot képviselnek, továbbá azt is, hogy több olyan terület, mely a határrendészet tulajdonát képezte, kerüljön a megyei tanács fennhatósága alá. Ezek Szalontán, Vizesgyánon, Körösgyéresen találhatók, területük 5000 és 8000 négyzetméter közötti. A testület a későbbiekben dönt majd arról, hogy milyen rendeltetést szán ezeknek a területeknek.

Nemzetközi járatok

Bár a Köztisztviselők Országos Ügynöksége (ANFP) még nem továbbította jóváhagyását, a tanácsosok megszavazták a megyei tanács szerkezeti felépítését, működési szabályzatát. Carmen Soltănel főjegyző előrebocsátotta: a jóváhagyás már megvan, csak még nem küldték el, úgyhogy ő magára veszi ennek a szavazásnak a felelősségét. Kiss Sándor megyei tanácsi alelnök hozzátette: bízik a főjegyzőben, támogatja szakbizottságok által már jóváhagyott tervezet szavazásra bocsátását. Erről is egyöntetűen szavaztak a tanácsosok.

Az utolsó napirendi pont a Nagyváradi Reptér várójának korszerűsítésére, illetve egy új terminál megépítésére vonatkozott, a terv műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyására. A szavazás előtt felszólalt Gheorghe Pasc reptérparancsnok. Elmondta: a megyei tanács elnöke hamarosan sajtótájékoztatót tart arról, hogy dániai járatokat vezetnek be, ezenkívül holnaptól beindulnak a rendszeres, Nagyvárad és Tel Aviv közötti repülőjáratok, kezdetben az Air Bucharest, majd a Blue Air gépeivel. A tanácsosok egyöntetűen megszavazták a mutatókat. A bukaresti Iptana Rt. által végzett megvalósíthatósági terv alapján a beruházás áfával együtt meghaladja a 28,6 millió lejt.

Megbeszélések

Az izraeli El Al repülőtársasággal folytatott megbeszélések során a társaság azon az állásponton volt, hogy a reptér terminálja kicsi ugyan, de egyelőre megfelel a célnak, viszont a biztonság növelése érdekében szükséges egy új váró létesítése, hogy az érkező és az induló utasok külön helyen tartózkodjanak. Mihamarabb megszervezik a versenytárgyalást, egyúttal igyekeznek uniós pénzalapokat is megpályázni a beruházásra, mely elérheti az ötmillió eurót is.

Neumann Andrea