Új alapelvek a nemzetpolitikában

Új alapelvek a nemzetpolitikában
A Magyar Szocialista Párt országos elnöksége kihelyezett ülést tartott Kolozsváron. A Táncsics Mihály Alapítvány elnöke, Szabó Vilmos és a Kós Károly Akadémia Alapítvány elnöke, Markó Béla együttműködési szerződést írt alá.

 

Az MSZP elnöke Mesterházy Attila a Minerva Művelődési Egyesület Cs. Gyimesi Éva termében a nemzetpolitika kérdéséről tartott előadást.

Kolozsváron hazai és magyarországi politikusok találkoztak annak érdekében, hogy közös gondjaikat átbeszélve, megvitatva, a ma kihívásainak eleget tudjanak tenni.

A Kós Károly Akadémia elnökeként Markó Béla köszöntötte Mesterházy Attilát, a Magyar Szocialista Párt (MSZP) elnökét, országgyűlési képviselőt. Kolozsváron aláírtak egy együttműködési megállapodást a két alapítvány között, melynek lényege fontos mindannyiunkat érintő kérdésekben. Nemzetpolitikai ügyekben, kisebbségpolitikai, emberjogi, kulturális és utazási ügyekben mindkét alapítvány együtt kíván működni.

Együtt akar működni nagyon sok európai kérdésben is, amely beilleszkedik közös szándékaikba. Hogyan lehet tovább vinni a magyar nemzet közös dolgait az elkövetkezőkben? Hogyan lehet rendezni a már beindult folyamatokat Romániában, Szlovákiában, Ukrajnában, Szerbiában és mindazon országokban, ahol jelentős magyar közösségek élnek, akiknek szükségük van Magyarország és az Európai Unió támogatására.

Mesterházy Attila, aki végzettségére nézve közgazdász, képzett politikus a Minerva Művelődési Egyesület CS. Gyimesi Éva termében nagy ívű előadásában ismertette azokat az eseményeket, melyek érdekében politikai állásfoglalása kikristályosodott. Rámutatott arra, a Magyar Szocialista Párt hogy gondolkozott és hogyan fog gondolkozni, cselekedni a következő hónapokban, években. Nemzetpolitikáról, a határon túli magyarság politikájáról van szó.

Nem véletlen, hogy az MSZP teljes vezetősége lejött Kolozsvárra. Kolozsvár a történelmi magyarságnak szellemi központja.

Elgondolásuk szerint, ha valaki politikát akar váltani, vagy változatni akar a korábbi gyakorlatán, politikáján, akkor ezt őszintén szembenézve a valós tényekkel, tudja megtenni.

Ez a munka azzal kezdődött, hogy megvizsgálták, mit rontottak el az elmúlt években, a magyarság nemzetpolitika területén.

A MSZP nagyon sokszor alulértékelte ennek a területnek a fontosságát. Nem volt prioritásként kezelve az elmúlt időszakban. Ez komoly hiba volt.

A másik: félreértették a kapcsolattartás lényegét. Mert túlzottan, a szocialista kormányokra jellemzően, a problémák pragmatikus megoldására, megközelítésére koncentráltak. Elfeledkezvén a nemzetpolitika, magyar- magyar kapcsolatrendszer érzelmi, szimbolikus jelentőségéről.

A politikában ennek a szimbolikus jelenségnek is hangsúlyozottan meg kell jelennie.

Ebben a kérdésben az országos elnökség álláspontja komoly hibát követett el, amikor 2004. december 5-én egy rossz politikai kérdésre egy nagyon rossz választ adott.

Bevallotta, ez milyen károkat okozott a magyar- magyar kapcsolatokban. Amint mondta: Tudjuk, érezzük és belátjuk, hibás politikai döntés volt. Bocsánatot kér mindazoktól, akiket ezzel megsértett. A kérdés feltevése is hibás volt.

Bocsánatkérés nélkül a szocialista párt nem beszélhet nemzetpolitikáról.

Azért jöttek ide, mert őszintén hisznek abban, hogy a nemzetpolitikán változtatni kell. Bizonyítanunk kell, hogy a Magyar Szocialista Párt számára nagyon fontos, mit gondol a határon túl élő magyar a nemzetpolitikáról.

Nekünk egy nagyon hosszú utat kell megtennünk, hogy kivívhassuk az önök bizalmát, adott esetben az önök támogatását is.

A jó politikus ott kezdődik, bevallja, mit rontottak el, és azt, hogy hozzák rendbe.

A kolozsvári jelenlétükkel ezt az utat kezdik meg, és az itt élők a bíráink. Egy néhány év múlva meggyőződhetnek, mit is tettek, és ezért fognak a következő években tenni is.

Más politikában hiszek – mondja Mesterházy Attila-, más magyar nemzetpolitikában. Az elnökség átlag életkora 36 év. Másképp szocializálódtak, máskképp nőttek fel. Én értékválasztás alapján választottam a szociáldemokráciát. Írtunk olyan dokumentumot, mely kirajzolja, hogy fogunk politizálni.

Maga a program 5 alapelvre épül: 1. Nem szabad exportálni a magyarországi belpolitikai vitát a határon túli régiókban. 2. Az közelség elve. Budapest nem válogathat a határon kívüli szervezetek között. Nem mondhatja meg semmilyen kormány sem, ki a határon túli magyarság jó képviselője. 3. A be nem avatkozás elve. Nem lehet Budapestről beavatkozni az itteni közösség életében.

4. Partnerségi viszony kialakítása csak az egyenlő partnerek között lehet. 5. Érdemi párbeszédet folytatni a határon túli magyar közösség legitim képviselőivel. Együttes döntést kell szorgalmazni. A határon túli magyarságról, nélküle nem lehet dönteni. Minden fontos érdemi kérdésben konzultálni kell. Az MSZP nemzetpolitikai céljai közül megjelölte a következőket: Támogassuk a határon túli magyarok céljait, a szülőföldön való maradást. A magyar kormány dolga, hogy segítse a szülőföldön való boldogulását a közösségeknek. Ma a fiatalok számára a cél-ország már nem Magyarország, hanem az EU más, fejlettebb országai. Jó szomszédsági viszony kialakítását akarják megteremteni, mely által a célokat könnyebben lehet megvalósítani. A jó szomszédsági politika a nemzeti érdeket is segíti.

Fontosnak tartja hosszú távú, 10 éves Kárpát-medencei stratégia terv kidolgozását a magyarság képviselőivel. A Kárpát- medencei tér potenciális erőt jelent. Hogy lehet közös projekteket indítani a határ menti régiókban? Véleménye szerint a határ menti régió komparatív előnnyel rendelkezik. Kiemelt forrásokat lehetne biztosítani az oktatás, a kultúra, a tradíció, az identitás megőrzésére. Fontosnak tartja az oktatásban a minél hatékonyabb együttműködést. Támogatni akarják a magyar nyelvű médiát. A tájékoztatási potenciál segíti az itt élő közösségeket. A Duna Tv statusát akarják visszaállítani.

További célkitűzéseik: a közös kormányülések újraindítása, melyet más országokra is kiterjesztenének, mint Szerbia, Ukrajna. Módosítanák a támogatási politikát. A forrásokról szóló döntésekbe be akarják vonni a határon túli magyarság legitim szervezeteinek a képviselőit.

A mai esemény sorozattal vitára szeretnék bocsátani a dokumentumot. Az észrevételek segítik a munkát. Az MSZP változtatni fog nemzetpolitikáján. Tudatában vannak annak ez a változás lassú ütemben fog megvalósulni.

Beszédében reagált a 30-40 fiatalnak az MSZP látogatásával kapcsolatos tiltakozására. Azt mondta, hogy demokráciában normális a vélemény-nyilvánítás. Az ő feladata, hogy egy év múlva kevesebb számú tiltakozó legyen.

Csomafáy FerencA kommentelés opció, a jó magaviselet kötelező! Moderációs elveinket itt olvashatja .