Ügyvédet szerződtet a tanács

Bihar megye – Az RMDSZ-párti tanácsosok tartózkodása mellett a hétfői ülésen elvi beleegyezését adta a Megyei Tanács ahhoz, hogy ügyvédet szerződtessen a volt mizeri kórházzal kapcsolatos perhez.

Mint arról már beszámoltunk, a Megyei Tanács perhez folyamodott a megyei kórházhoz tartozó járóbeteg rendelő korábbi, Fő utca 35. sz. alatti épületének ügyében, melyet a visszaszolgáltatási eljárás nyomán a mizeri rend kapott vissza, azonban az Ítélőtábla áprilisban visszautasította az odaítélésre vonatkozó kérvény semmissé nyilvánítását. A Megyei Tanács fellebbezett, s a döntés most már a Legfelső Semmítő- és Ítélőszékre vár. A hétfői ülésen vita alakult ki Ionel Avrigeanu PD-L párti tanácsos és Cornel Popa megyei tanácsi elnök között a tervezet kapcsán. Előbbi szerint az említett tervezet nem tartalmaz semmilyen információt arról, hogy mennyibe fognak kerülni a tanácsnak az ügyvédi szolgáltatások, a tanácselnök pedig (illetve később Carmen Soltănel megyei jegyző) elmondta, hogy a tervezet csak egy elvi beleegyezés, melyet utóbb pályázatkiírás követ, s az elfogadandó ajánlatról ismét a tanács hoz majd döntést. Avrigeanu azzal sem volt kibékülve, hogy a tervezet szerint egyedül a tanácselnököt hatalmazzák meg mindennek a lebonyolításával.

Sárközi Sándor RMDSZ-párti tanácsos felszólalásában elmondta: az RMDSZ-pártiak tartózkodni fognak, az ő álláspontjuk ugyanis eddig is az volt, hogy a volt mizeri kórház a püspökséget illeti meg és nem kell perhez folyamodni, s a továbbiakban is ezt tartják fenn. Végül hat tartózkodás mellett a tervezetet megszavazta a tanács.

Neumann Andrea