Ügyvédet fogad a megye

Ügyvédet fogad a megye
A Bihar Megyei Tanács ügyvédet fogad, aki képviselni fogja az intézmény érdekeit a Selina cég elleni perekben.

A keddi megyei tanácsülésen eredetileg előterjesztett határozat-javaslat csupán arról szólt, hogy a megye és a Selina cég között két váradi telek kapcsán folyó perben a megyei tanács elutasítja a Selinanak azt a kérését, hogy a per tárgyát szűkítsék le az Aradi út 4. szám alatti telekre, vagyis arra a területre, ahol már felépült két tömbház. Ez egyben azt is jelenti, hogy a megyei tanács fenntarta a Bihar Megyei Törvényszéken lévő keresetét. Ioan Mangnak az ellenzéki Szociáldemokrata Párt (PSD) frakcióvezetőjének javaslatára azonban belefoglaltak egy új cikkelyt is a határozatba, mely kimondja, hogy a megyei tanács felfogad egy ügyvédet vagy egy ügyvédi irodát, hogy a tanácsot képviselje a Selinaval folytatott perekben. A javaslat kapcsán vita alakult ki, ugyanis Kiss Sándor, a tanács alelnöke felvetette azt, hogy a cikkelyt úgy kellene megfogalmazni, hogy ne kizárólag egy ügyvéd legyen a jogi képviselője a megyének, hanem az intézmény saját jogi apparátusa is részt vegyen a perben. Mint mondta, ez annál is inkább indokolt lenne, mert nem biztos, hogy a megye tudja-e majd teljesíteni egy ügyvéd, vagy egy ügyvédi iroda által támasztott feltételeket. Carmen Soltanel titkár azonban felhívta a figyelmet arra, hogy a törvény értelmében a megyei tanács saját apparátusával látja el a jogi képviseletet a peres ügyekben, vagy megbizhat ügyvédet is erre a célra, tehát a törvény nem nyújt lehetőséget arra, hogy egy perben az intézmény saját jogászai és egy külső megbízott ügyvéd egyszerre képviseljék az intézményt. A titkár hozzátette, hogy a megyei tanácsanak amúgy is kötelssége a leendő ügyvéd rendelkezésére bocsátani az összes szükséges dokumentumot az ügy minél hatákonyabb képviselete érdekében. Végül Ioan Mang javaslatával együtt fogadta el a megyei tanács a határozat-tervezetet.

Visszatekintő

A határozati javsalat szakvéleménye röviden összefoglalja az ügyet. A Bihar Megyei Tanács 2006 június 23-án között adásvételi szerződést a Selina építőipari vállalattal. A szerződés értelmében a Selina Nagyváradon az Aradi úton egy 17.372, a Rulikowsky (Universitatii) úton pedig egy 30.736 négyzetméter telket vásárolt, és ezzel együtt vállalta azt, hogy ezekre a telkekre tömbházakat, azaz legkevesebb ezerötszáz lakást épít. Az adásvételi szerződés további kitétele volt az, hogy a megyei tanács által összeállított várakozási listán szereplő személyeknek elővásárlási joguk van az elkészült lakásokra. Az eladási eljárás egyébként rögzítve volt a megye és a Selina között kötött szerződésben, és a megyei tanács álláspontja szerint a Selina nem tartotta be ezt az eljárást. Ráadásul a Rulikowsky úti telken a Selina el sem kezdte az építkezést. Az Állami Számvevőszék 2014 május 5. és június 27 között auditálást végzett a megyei tanácsnál, és megállapította, hogy az intézmények 7.877.623 lej hiánya származott ebből az ügyletből, ezért utasította a megyei tanácsot arra, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az adásvételi szerződésben szereplő kitételeket alkalmazzák is, szerezze vissza az eleadott telkeket, és hajtsa be azoknak a telkeknek az aktualizált értékét, amelyekre nem épültek tömbházak. Ezt követően indított pert a megyei tanács a Selina ellen.

Pap István