Tüntetéssel zárult a sajtótájékoztató

Tüntetéssel zárult a sajtótájékoztató
Bihar megye – A földosztó bizottságok tevékenységéről számolt be a prefektus, később a palagáz kitermeléshez kötődő jogszabályokat ismertette. Kisebb tüntetéssel zárult a csütörtöki sajtótájékoztató.

A prefektus csütörtöki sajtótájékoztatóján megjelent néhány fiatal is, akik engedélyt kértek – és kaptak – arra vonatkozóan, hogy maradhassanak a sajtótájékoztatón. Claudiu Pop prefektus először a helyi és megyei földosztó bizottságok idei tevékenységéről számolt be, mint elhangzott, a 165. sz. törvényértelmében a megyei bizottság már nem adhat ki tulajdonjogokat, s a 101 Bihar megyei helyi földosztó bizottságra hárult a visszaigénylendő területek számbavételének feladata. Megemlítette, hogy a bontesdi helyi tanács feloszlott, illetve hogy a szentmártoni helyi tanács utolsó határozata nem érvényes. Később, a sajtóval való kapcsolatáról szólva megemlítette: összességében jónak találja az együttműködést, egy kivétellel, amikor is úgy vette észre, hogy szavait félreértelmezték. „Néha szeretnék én is újságíró lenni, hogy csak az számítson, amit én mondok és akár félre is vezethessem az embereket” – jegyezte meg.

Köztulajdon

A későbbiekben a palagáz kitermeléssel kapcsolatos fejleményekről szólt. Elhangzott: közigazgatási bíróságon támadta meg a szentmártoniaknak a népszavazási kezdeményezését a palagáz kitermeléssel kapcsolatban, az iratokat tegnap nyújtották be. Ezzel kapcsolatban elmondta: jogszerűen fel kell függeszteni minden olyan későbbi határozatot, mely hasonló jellegű egy olyan határozattal, amelyet közigazgatásilag megtámadtak.

A prefektus ezt követően az Alkotmány 136. cikkelyéből olvasta fel: az altalaji kincsek minden esetben köztulajdon tárgyát képezik, s ezt az 1998 évi 213 törvény 3. cikkelye is megerősíti. Ilyen értelemben tehát az altalaji kincsek tekintetében szervezendő referendum meghaladná a szentmártoni Helyi Tanács hatáskörét. A testület arról sem határozhat, hogy mely céget jogosítja fel a termálvíz kitermelésre, hiszen az is az állam tulajdona. Tehát – folytatta – nem arról van szó, hogy a prefektus „meg szeretné támadni” a referendum szervezését, hanem arról, hogy a prefektusnak kötelessége ez, hiszen a kormány képviselőjeként ő felel azért, hogy a törvényt betartsák a megyében. „A Helyi Tanács nem dönthet valamiről, ami nem az ő hatásköre. Sajnálom, hogy a lakosokat egy törvényességet nélkülöző irányba vezetik” – tette hozzá.

Ugyancsak e témával kapcsolatban azt is hozzátette: a Helyi Tanács ilyen irányú határozata nélkül egyetlen cég sem kezdhet semmilyen tevékenységet a településen. A magántulajdon pedig sérthetetlen, ilyen értelemben ezt egyetlen cég képviselői sem léphetik át a tulajdonos engedélye nélkül, ellenkező esetben a tulajdonosnak joga van kihívni a rendőrséget.

Tüntetés

Egyúttal azt is megjegyezte, sajnálja, hogy a civil társadalom képviselői, illetve „egyes újságírók” nem 2010-ben foglaltak állást, amikor több mint ezer négyzetkilométernyi, Bihar megyén belüli területre nemzetközi versenytárgyalást szerveztek. „A versenytárgyalás előtt kellett volna állást foglalnia a Helyi Tanácsnak, illetve a volt prefektusnak is” – mondta Claudiu Pop, hozzátéve: „nem volt igazuk” azoknak, akik azt nyilatkozták, hogy a szóban forgó, többek között a Félix-fürdőhöz, illetve a Püspökfürdőhöz közeli területen nem palagáz kitermelés lesz, s reméli, hogy mihamarabb feloldják az említett szerződés titkosságát, s kiderülnek a részletek.

A sajtótájékoztató végén szót kaptak a résztvevő fiatalok is. Egyikük, Ada Laura Turdean, elmondta, hogy a prefektus „nagyon nehéz évet okozott számukra” és reméli, hogy a most következő jobb lesz. „Csak azt szeretnénk, hogy jobb levegőt szívhassunk és óvjuk a környezetünket. Nem akarunk a berettyószéplakiak sorsára jutni, ahol minden századik ember tüdőrákban szenved” – tette hozzá, majd továbbította a prefektusnak az Európai Parlamentnek a palagáz-kitermelésre vonatkozó jelentését. Közben a többi fiatal – egyikük gázmaszkban – feliratokat tartott fel, melyeken többek között a „Nemet a ciántechnológiának, a palagáznak, a háborúnak”, „A palagáz kitermelés késleltetett hatású tömegpusztító fegyver” feliratok voltak olvashatók.

Neumann Andrea