Túlbuzgók lettek a magyar vámosok

Túlbuzgók lettek a magyar vámosok
Az EU-csatlakozással állítólag eltűntek a vámhatárok a tagországok között, de a vámosok mentalitása úgy tűnik, nem sokat változott. Sőt még rámenősebbek lettek, büntetnek, ahol tudnak.

Mivel ez év januárjától már Románia is az Európai Unió tagja, s ezzel a román–magyar határon a vámosoknak egyre kevesebb munkájuk akad, így az amúgy nem kevés fizetést kiegészítő jutalékuk is megcsappant, ezért egyesek túlbuzgón próbálnak visszaélni a még adódó lehetőségekkel. Büntetéseket rónak ki, amiből százalékot kapnak.

Így járt az olvasó

Nemrég Szász Sándor, egy nagyváradi cég vezetője panaszolta szerkesztőségünkben, hogy október 3-án az ártándi vámnál akart átmenni sofőrje, Sfrengeu Ilie-Ieronim egy teherszállító autóval Magyarországra, de a magyar vámosok feltartóztatták, s mivel a gépkocsivezető csak 6 napra tudta felmutatni a tachométer (menetíró) korongját, nem a kért 15 napra, nagy gyorsasággal jegyzőkönyvet állítottak ki nevére, 400.000 forintra (1600 euró) büntették az illetőt, a cég kocsiját pedig visszatartották a vámnál mindaddig, míg a büntetést ki nem fizeti. Hiába mondta a gépkocsivezető, hogy az autó szeptember 18. – október 2. között javításban volt, tehát erre az időszakra csak üres korongot tudna mutatni, hiába telefonált a cég tulajdonosának, hogy hozza az igazolást, egy fél óra alatt, mire ő odaért, a jegyzőkönyvet már megírták, a kocsit lefoglalták.

Amit nehezményez

Szász Sándor elsősorban az autó lefoglalását nehezményezi, hiszen annak semmi köze a bírsághoz, nem a gépkocsivezető, hanem a cég tulajdona. Szerinte vissza kellett volna fordítani a vámtól, hiszen még be sem lépett Magyarország területére. Szász Sándor perelni szándékszik a Vámhivatalt és Mazsu Sándor főtörzsőrmestert, részlegvezetőt, aki a büntetést kirótta, mert szüksége van az autóra, de ekkora összegű jogtalan büntetést nem hajlandó kifizetni. A debreceni Dobrossy és Alexa Ügyvédi Irodához fordult, ahol megállapították, hogy nem jártak el jogszerűen a magyar vámosok, mivel Sfrengiu Ilie-Ieronim még nem lépett be magyar területre, tehát a (12) paragrafus az irányadó, nincs helye bírságolásnak és a gépjármű visszatartásának. Különben a teherautó visszatartása napi 300 euró bevételkiesést jelentett a cégnek, mely építőanyag-szállítási tevékenységgel foglalkozik, így kénytelen lesz anyagi kártérítést is kérni, mondta a panaszos Szász Sándor.

Nem jó a paragrafus

Az ügyvéd szerint a fent említett esetben túlkapás történt. Létezik ugyan az 1988-as törvényben egy 7-es paragrafus, amire a vámosok hivatkoznak, de a 12-es paragrafus szerint kellett volna eljárni, mely kimondja: „Amennyiben a közúti járművel végzett tevékenység az (1) bekezdés a)–i) pontjaiban megjelölt rendelkezéseknek a külön jogszabályban meghatározott határon történő belépés alkalmával nem felel meg, a vámhatóság és Határőrség az (1) bekezdésben megjelölt bírságolási eljárás megindítása nélkül a közúti jármű belépését megtagadhatja, és erről a közlekedési hatóságot haladéktalanul értesíti.”

 

Albert Ferenc