„Tükörszilánkok szólnak hozzánk”

„Tükörszilánkok szólnak hozzánk”
Nagyvárad – Ökumenikus szertartás szerint szentelték fel azt az emlékművet, melyet az olaszi, illetve a szőllősi temetőből kihantoltak tiszteletére állítottak fel a Rulikowski temetőben.

Mintegy harmincan vettek részt a tegnap délelőtti ökumenikus szertartáson, mely Ovidiu Duma görög-katolikus parókus lelkész vezetésével zajlott.

Először Liviu Andrica, a nagyváradi Közterület-fenntartó Rt. igazgatója szólt az egybegyűltekhez. Elmondta: azoknak az elhunytaknak a földi maradványai vannak itt eltemetve, akik eredetileg a szőllősi, illetve az olaszi temetőben nyugodtak, s akiknek már nem voltak hozzátartozói.

Földhöz verődött tükör

A görög-katolikus felekezet képviselői által vezetett ökumenikus felszentelési szertartást követően Csűry István református püspök idézett az Korintusiakhoz írt első levél 15. fejezetéből, s annak alapján arról szólt: a mai napon nagyon sok gondolat foglalkoztat bennünket, de az ige alapján az is, hogy vajon tényleg elnyeletett-e a halál diadala. Vajon joggal kérdezhetjük-e: „Halál! hol a te fullánkod?”.

Volt egyszer egy nagyvárad-olaszi temető, amely mintegy tükörként állította elénk a múltunkat, magyarokét és románokét egyaránt, mondta a püspök. Viszont egy gonosz kéz által a kommunizmus évei alatt a földhöz verődött ez a tükör, s ennek a szilánkjai szólnak ma hozzánk. Az egyik kérdés, mely ily módon jut el hozzánk, az, hogy megvan-e az a nyugalmunk, hogy ott fogunk-e feküdni, ahol a mieink. De vigasztalás számunkra, hogy ott van Isten országa, amely örök.

Küzdjünk, ha kell

Egyúttal meg kell teremtenünk azt a biztonságot, mely szükséges ahhoz, hogy ne legyen kérdés a mindennapi kenyér, vagy hogy hány évig van helyünk a temetőben. E széttört tükör arra is rámutat: tudjunk olyan gondolatokat megfogalmazni, melyek valóban az élet örömét hirdessék, és ha kell, küzdjünk is és minden erőnket ebbe az irányba fordítsuk.

Mátyás Attila evangélikus lelkipásztor románul és magyarul is szólt az egybegyűltekhez, majd Pék Sándor római katolikus esperes atya mondta el: a sír nemcsak az elmúlás jele, hanem a feltámadás reménye is. Később a jelenlévők elmondták a Miatyánkot, majd virágokat helyeztek el az emlékműnél.

Fel fognak lépni

Az ortodox felekezetet Adrian Caba pap képviselte, aki viszont nem vett részt a szertartáson, s jelen volt a Nagyváradi Zsidó Hitközség képviselője is.

A megemlékezést követően az RMDSZ nagyváradi frakciójának képviseletében ifj. Ritli László lapunknak elmondta: örülnek, hogy egy RMDSZ-párti házaspár ajánlotta fel a segítséget az emlékmű létrejöttében, viszont sajnálják, hogy annyit kellett harcolni azért, hogy ökumenikus szertartás legyen – holott már az első alkalommal is ki lehetett volna hívni a felekezeteket. Azt is hozzátette: továbbra is fel fognak lépni azért, hogy a két volt temető helyén is emlékműveket emeljenek azok tiszteletére, akik ott nyugodtak.

Neumann Andrea