Tudós főpapokra emlékeztek

Tudós főpapokra emlékeztek
Nagyvárad tudós püspökei, jeles személyiséggel címmel rendeztek konferenciát a római katolikus püspökségen. Vurum József püspök, illetve Rogerius mester élete, tevékenysége volt a téma.

A szombati emlékülés szervezői a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, a Sapientia Varadiensis Alapítvány és a Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége voltak. A Székesegyház kriptájában zajlott imádságos emlékezés után a Püspöki Palota díszterme biztosított helyszínt az előadásoknak.

Köszöntőjében Exc. Böcskei László váradi megyés püspök arra hívta fel a figyelmet: immár XV. alkalommal került sor ennek megrendezésére azzal a céllal, hogy az egyházmegye olyan személyiségeit állítsák elénk példaképül, akik tevékenységükkel, munkásságukkal nem csak a katolikus közösség, hanem az egész város, régió gazdagítói voltak. Az évek folyamán eddig 22 ilyen tudós főpapról esett szó, került előtérbe mindaz, amit a maguk idejében, az igényekhez és lehetőségekhez mérten a kulturális, a művészeti, a szociális, a társadalmi vagy a politikai élet területén teljesítették. Odaadásuk, kitartásuk tartóssá teszi az eredményeiket, és ugyanakkor magába foglalja azt a szépséget is, mely számunkra is vonzóvá teszi hasonló feladatok teljesítését. Azt üzenik az utókornak: nem ugyanazt kell tegyük, mint ők, hanem hozzájuk hasonlóan kell teljesítenünk nekünk is, bátran ihletődve a történelmi forrásokból. Legyenek tehát vonatkozási pontok számunkra, egy olyan jelenkorban, melyben állandóan igazodnunk kell valamihez, vagy valakihez- tanácsolta a főpásztor.

Dr. habil Fleisz János BINCISZ-elnök felidézte: a keresztény tudományos-kulturális és művelődési értékek ápolását, nagy hagyományaink folytatását és a több évtizedes hiány pótlását célozta meg az 1998-ban létrehozott Sapientia Varadiensis Alapítvány, amikor 1999 októberében nagyszabású megemlékezést kezdeményezett a püspökség és több civil szervezet közreműködésével, mely azóta hagyományossá vált.

Kulturális műsor

A Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum néhány diákja által bemutatott Siralomének a tatár dúlta Magyarországon című kulturális műsor után (a fiatalokat Benedek Ramóna és Zalder Éva tanárnők készítették fel) előadásokkal folytatódott a szimpózium. Exc. Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök a szlovák származású, magyarul nem beszélő Vurum József püspök székesfehérvári tevékenységéről beszélt, ahol öt évig, 1816-1821 között vezette a püspökséget. Elhangzott róla, hogy mentalitására a szerénység volt jellemző, gyámolította és felkarolta az elesetteket, jótékonykodott, intézményeket alapított, sokat tett a papok közti egység megteremtése érdekében. Ezután Mons. Fodor József általános helynöktől megtudtuk, hogy kevés adat, korabeli irat maradt fenn Vurum József váradi püspökségéről (1822-1827). Egyik fő feladatának tartotta a korábban idetelepített szlovákok lelki szükségleteinek kielégítését, emellett pedig lényegesnek tartotta a plébániákon tett látogatásokat is. Dr. Fleisz János Várad helyzetét ismertette a 19. század első felében történészi szempontból. Expozéjában egy felemás kép bontakozott ki: a város egykori fényét ugyan elvesztette, de kezdett ismét talpra állni, és lassú léptekkel elindult a korszerűsödés felé.

Dr. Szovák Kornél, az ELTE-PPKE egyetemi docense Rogerius mester életének és pályafutásának, illetve Carmen miserabile című krónikájának főleg azon részeit taglalta, melyek Váradhoz kapcsolódnak. Ezekből kitűnt, hogy a cisztercita szerzetes, későbbi kanonok premodern történelem szemlélettel bírt. A konferencia dr. Pálmány Béla, a Magyar Országgyűlés Irat- és Levéltára ny. vezetőjének értekezésével zárult, aki a pozsonyi diéta működéséről, valamint Vurum József politikai tevékenységéről beszélt.

Ciucur Losonczi Antonius

Címkék: ,