Tudnivalók mezőgazdáknak

Tudnivalók mezőgazdáknak
Értesíteniük szükséges a Bihar Megyei Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökséget (APIA) azok a mezőgazdáknak, farmtulajdonosoknak, akiket veszteségek értek a kedvezőtlen meteorológiai és hidrológiai jelenségek következtében, s akik esetében jegyzőkönyvet állítottak ki a károkat konstatáló és veszteségeket felmérő helyi bizottságok.

 

A megyei intézmény lapunkhoz továbbított közleménye szerint súlyos természeti katasztrófák esetében az igazoló okirat kiállításától számított tizenöt napon belül kell értesíteniük az ügynökséget, a hivatalos értesítéshez szükséges formanyomtatványt a polgármesteri hivataloknál, vagy az APIA helyi, vagy megyei központjainál lehet igényelni, ahol a 2016-ra vonatkozó egységes kifizetési kérvényt leadták, s mellékelniük kell a károkra vonatkozó jegyzőkönyv eredetijét és másolatát. Egyéb, súlyos esetekben is tizenöt napon belül szükséges értesíteni az ügynökséget: amennyiben a támogatásra jogosult elhalálozott, vagy munkaképtelenné vált, betegség támadta meg az állatokat, vagy a termést, tönkrementek az állattenyészésre szánt ingatlanok, netán kisajátítás tárgyává válik a mezőgazdasági terület, vagy farm, melyről a támogatás igénylésekor nem lehetett tudni. Amennyiben lejárt a tizenöt nap, az értesítést nem veszik figyelembe.