Trimeszterenként lehet nyugdíjalap-kezelőt váltani

A Magánnyugdíjrendszert Ellenőrző Bizottság szabályozása szerint a kötelező magánnyugdíj- alapba fizetők nyugdíjalap-változtatásra vonatkozó kérelmét ez év augusztusától trimeszterenként teljesítik.

A II. oszlopként is emlegetett kötelező magánnyugdíjalapba befizetők egész évben kérelmezhetik az általuk befizett hozzájárulás átutalását egy másik nyugdíjalapkezelőhöz, de a kérelmek elbírálása csak trimeszterenként: februárban, májusban, augusztusban és novemberben történik. Két elbirálási és átutalási idő között a befizető csak egyetlen nyugdíjpénztárhoz csatlakozhat. Az új csatlakozási kérelmét ama nyugdíjalap-kezelő  adminisztrátorának kell átadni, melyből ki szándékszik lépni.

A kedden elfogadott szabályozó szerint az átutalásokre kijelölt fentebbi hónapok 10. napján annak a nyugdíjalapnak a vezetősége, melyből ki akar lépni a kérvényező, értesíti az újonan választott nyugdíjalapot és a Felügyelőbizottságot az elbírálás eredményéről. Az újonan választott nyugdíjalap-kezelő adminisztrátora 5 napon belül köteles közölni a kérvényezővel az elbírálás eredményét. Csak azoknak a pénzét utalják át az újonan választott magánnyugdíjalap-kezelőhöz, akiknek jóváhagyták a kérelmét. Az átutalt pénzösszeg nem lehet kisebb, mint az addig befizett nettó hozzájárulás, melyből levonták a törvényesen megállapított kezelési költséget. Az átutalási költséget annak a nyugdíjalapnak az adminisztrátora kell fizesse, melytől átutalják a pénzt egy másikhoz. Az átutalást kérelemezőt öt napon belül értesíti a régi és az új nyugdíjalapkezelő az átutalt aktívum helyzetéről, az addigi befizetések számáról, összegéről, és minden más, a befizetett hozzájárulást érintő kérdésről. Ha a nyugdíjalapváltásra két évnél hamarabb kerül sor, akkor a befizetett aktívum átutalásáért büntetést számol fel az az alapkezelő, melytől távozik a befizető, ami nem lehet magasabb az addig befizetett nyugdíjhozzájárulás nettó összegének 5 százalékánál.

Albert Ferenc