Trikolórdömping után szobordömping

A nagyváradi városvezetés eltökélt szándéka, hogy elköltöztesse Mihály vajda szobrát, méghozzá a Szakszervezetek Művelődési Háza mögé
A nagyváradi városvezetés eltökélt szándéka, hogy elköltöztesse Mihály vajda szobrát, méghozzá a Szakszervezetek Művelődési Háza mögé
A nagyváradi városvezetés objektív történelmi realitásokra hivatkozva kizárólag Nagy-Románia megvalósulására utaló valóságos szoborparkot akar kialakítani a város főterén. Mihály vajda szobrának elköltöztetését hevesen ellenzi a Mihai Viteazul Egyesület.

Ilie Bolojan, Nagyvárad polgármestere a tegnapi rendkívüli helyi tanácsülést megelőző sajtótájékoztatón beszélt két, egymással összefüggő határozattervezetről: az egyik a Szent László téren álló Vitéz Mihály vajda szobrának elköltöztetésére, a másik Ferdinand király lovas szobrának az elkészítésére vonatkozik. A városvezető kifejtette: Vitéz Mihály vajda lovas szobrát jelenlegi helyéről, a Szent László térről az ortodox katedrális és a Szakszervezetek Művelődési Háza közötti térre költöztetik át, ott ugyanis egy nagy gyalogos teret alakítanak ki úgy, hogy a közúti forgalmat aluljárón vezetik át a tér alatt. A szobor az ortodox katedrális felé néz majd. Bolojan hangsúlyozta, hogy a szoborköltöztetés kapcsán az összes törvényes eljárást lebonyolították. Ezek közé tartozott egy tanulmány elkészíttetése a bukaresti Ion Mincu Egyetem szakembereivel. A történelmi belvárost elemző tanulmány kimondja, hogy vissza kell helyezni Ferdinand király lovas szobrát eredeti helyére, vagyis oda, ahol most Mihály vajda szobra áll (és ahol még korábban Szent László király szobra állt – szerk. megj.), továbbá megjelöl három olyan helyszínt, ahova áthelyezhető lenne Mihály vajda szobra. A köztéri emlékművek regionális bizottsága, továbbá a történelmi emlékhelyek és a köztéri emlékművek országos bizottságai is jóváhagyták a tervet.

Régi név

A továbbiakban Ilie Bolojan bejelentette azt, hogy hamarosan visszakapja régi nevét az Olaszi park, lévén, hogy a korábbi elképzelésekkel ellentétben Mihály vajda szobra mégsem oda, hanem az ortodox katedrális közelébe kerül, így immár nem indokolt Mihály Vajda parknak nevezni az Olaszi parkot. Megtudtuk azt is, hogy elindítják a Ferdinand király lovas szobrának megalkotására vonatkozó versenypályázatot, és ha minden rendben halad, akkor már jövőre újra Ferdinand király lovas szobra állhat a főtéren. Elhangzott az is, hogy a pályázatok nem haladhatják meg a 900 ezer eurós költséget. Ilie Bolojan bejelentette azt is, hogy meghirdették a Demetrie Radu és Roman Ciorogariu püspökök szobrának megalkotására vonatkozó tervpályázatot. A két szobor elkészítésének összköltségvetése 838.800 lej áfa nélkül, az elkészítés határideje 2019. március 30. Az érdekelt képzőművészek november 20-ig nyújthatják be pályázataikat, további információkat a polgármesteri hivatal honlapján (www.oradea.ro) kaphatnak. Ilie Bolojan bejelentette azt is, hogy a Deák Árpád által készített Iuliu Maniu-szobor megkapta az országos köztéri emlékmű bizottság jóváhagyását, tehát elkezdődhet a szobor öntése. A tervek szerint a Iuliu Maniu-szobrot jövőre helyezik ki a Szent Miklós görögkatolikus katedrális és a görögkatolikus iskola közelében, ezzel egyidőben magát a Szent László teret is bővítik a katedrális irányába.

Kompenzáció

A polgármester tudatta azt is, hogy a következő időszakban elindul két másik szobor – ifj. Rimanóczy Kálmán és Rimler Károly – elkészítésének a tervpályázata, előbbit a Barátok római katolikus templom mellett, utóbbit a városháza környékén helyezik majd ki 2019-ben vagy 2020-ban. „Ezekkel a szoborállításokkal megtiszteljük azokat, akik fontos dolgokat tettek Románia vagy Nagyvárad közössége javára, függetlenül attól a történelmi korszaktól, amelyben tevékenykedtek”. A Rimler Károly szobor pontos helyéről még nem született döntés. A sajtótájékoztatón azt kérdeztük a városvezetőtől, hogy a Szent László tér szimbolisztikája miért kizárólag Nagy-Románia megvalósításának üzenetét hordozza, illetve nem lenne-e méltányosabb a Rhédey-kert példáját követve – ahol Nicolae Bălcescu, Rhédey Lajos gróf és Heyman Éva szobra is helyet kapott – a város legfontosabb terén is az együttélésnek az üzenetét közvetíteni. Ilie Bolojan azt válaszolta, hogy a tér neve (hivatalosan Unirii tér) utal az említett történelmi időszakra, azaz Nagy-Románia megvalósulására, ezért a „kompozíció” vonatkozásában tiszteletben kell tartani a történelmi realitásokat. Hozzátette, hogy Nagyváradon több, a magyar közösséghez köthető személyiség szobra van kihelyezve, mint a román közösséghez tartozó személyiségé, a városban tehát e tekintetben nincs semmiféle egyensúlyhiány.

Vita

Mihály vajda szobrának elköltöztetését hevesen ellenzi a Mihai Viteazul Egyesület, melynek titkára, Constantin Moșincat fel is szólalt a tegnapi helyi tanácsülésen a napirendi pont vitáján. Felidézte, hogy annak idején az egyesület érte el azt a Szovjetunió romániai nagykövetségénél, hogy a szovjet hősi halottak emlékművét a főtérről helyezzék ki a Rulikowski temetőbe, oda, ahova a szovjet katonák el vannak temetve. Ráadásul az egyesület tagjainak pénzéből készíttették el Mihály vajda szobrát, amelyet minden törvényes előírásnak megfelelően állítottak fel a főtéren. Kiemelte, hogy a szobor az egyesület tulajdonában van, és azt csakis használatra adták át a városnak. Válaszában Ilie Bolojan elmondta mindazt, amit a sajtótájékoztatón is, hangsúlyozva, hogy az alkotók örökösei jóváhagyásukat adták a szobor elköltöztetésére. Ezt követően Constantin Moșincat újra szót kapott, ekkor kifejtette, hogy Mihály vajda és Ferdinand szobra állhat ugyanazon a téren, hiszen „fontos az elődök tisztelete, de milyen az, hogy a nagyapát elűzzük, az apát pedig dicsérjük?!” – fogalmazott. A hosszas vita után a helyi tanács liberális többsége megszavazta a Mihály vajda elköltöztetéséről és a Ferdinand szobor elkészítéséről szóló határozattervezeteket. A tanácsülés után Moșincat kérdésünkre válaszolva megjegyezte, hogy hiába kapta meg a város a két szobrász, Alexandru Gheorghița és Geta Caragiu örököseinek a jóváhagyását, hiszen az egyesület kifizette a jogdíjat maguknak a művészeknek, tehát az alkotás az egyesület tulajdonát képezi.

Pap István