Tőzsér Árpád költő, Várad vendége

Tőzsér Árpád költő, Várad vendége
Nagyvárad – Április 11-én, pénteken 18.00 órától a Megyei Könyvtárban Tőzsér Árpád költő lesz a Törzsasztal vendége. Beszélgetőpartnere: Kőrösi P. József. Az est moderátora Szűcs László.

Az egyik legjelentősebb kortárs magyar költő, irodalomtörténész, szerkesztő. 1935. október 6-án született Gömörpéterfalván, a mai Szlovákiában. Általános iskolás kora óta naplót vezet. A naplóírást mindig is stílusiskolának tekintette. 1944 és 1947 között nem járhat iskolába, mert a magyar iskolákat betiltották az akkori Csehszlovákiában. 1947-től ír rendszeresen verseket, ezek 1952-től meg is jelennek a szlovákiai magyar újságokban. 1954-ben érettségizett a komáromi magyar gimnáziumban. 1960-ban a pozsonyi pedagógiai főiskola magyar-szlovák szakán szerzett tanári oklevelet, majd a Hét, 1965-től pedig a pozsonyi Irodalmi Szemle szerkesztője. Sokat utazhatott írószövetségi kiküldetéssel. Felkeresi a Szovjetunió, Románia, Jugoszlávia beli magyar alkotói műhelyeket.

Irodalmi munkássága

Egyfajta kulturális centrumot szervez, amely átívelhet Közép-Európa nemzetein, közös mederbe terelve a legkülönbözőbb törekvéseket. Az a véleménye, hoigy az igazán nagy művek a magyar kulturában a periférián és nem az anyaországban születtek. A 1968 után gyanussá válik, eltávolítják minden funkciójából. Hosszabb-rövidebb időre felhagy az írással is. A “bársonyos forradalom” (1989) eseményeiben aktívan nem vesz részt, de jegyzeteiből, publicisztikai írásaiból, naplóiból kiderül, hogy élénken foglalkoztatja, reagál rájuk.. 1991-től a pozsonyi egyetem magyar tanszékén tanít. 1992-1996 között az Irodalmi Szemle (Pozsony) főszerkesztője. 1998-1999-ben a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának az elnöke.