Továbbra is békétlenség van Érsemjénben

Továbbra is békétlenség van Érsemjénben
Bihar megye – Mint arról korábban beszámoltunk, az érsemjéni reformátusok egy része panasszal élt Fülöp János lelkész irányába az Érmelléki Egyházmegye felé. Megszületett az egyházmegyei döntés.

A július elsejei dátummal ellátott, Fülöp János tevékenységét kifogásoló beadványban egyebek mellett ez áll: „Évről–évre fogyott a templomba igyekvő emberek száma. Tudjuk, máshol is így van ez, de nem ilyen mértékben. Nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy sikerült kiürítenie a templomot. (…) Ha gyűléseken ellentmondunk, akkor a szószékről személyeskedve tette nyílvánossá azt. Sajnos a szószéket használta fel minden valótlan őt ért sérelmére, veszekedésre. (…) Az nem lehet, hogy egy ember hibátlan, s az egész gyülekezet hibás. Elismerjük, hogy főbenjáró bűnt nem követett el, de elég az, ha nem szerette, és ma sem szereti gyülekezetét. Itt él, de lélekben távol tőlünk. Mit akar Érsemjén református népe? Azt, hogy valahogyan oldják meg ezt az áldatlan állapotot. sajnos oda jutottunk, hogy református híveink a katolikus templomban találnak menedéket. Bízunk, hogy a Vezetőség megfontolja a leírtakat, mert számukra sem mindegy, hogy egy emberért 600-700 református hívő embert veszítenek el. (…) Ezt a követelést 624 aláírás bizonyítja, amit mellékelünk jelen beadványunkhoz.”

A lelkész „mentsége”

Fülöp János „a maga mentsége az ellene felhozott vádakkal szemben” című fogalmazványában egyebek mellett ez áll: „(…) június 4-én az esti órákban mintegy 20 személyből álló csoport kereste fel a lelkipásztort a helyi RMDSZ-es polgármester és az RMDSZ-elnök, presbiter vezetésével, kérve, hogy záros határidőn belül keressen magának más gyülekezetet, mivel ittléte 15 éve alatt úgymond tönkre tette  az érsemjéni egyházközséget. A lelkész teljesen értetlenül áll a felszólítás előtt. Június 17-én kiszállt (az esperesi) vizitációs bizottság, semmi érdemlegeset nem találva a lelkész ellen felhozott vádakkal szemben, sőt, ellenkezőleg mindent rendben találtak, úgy anyagi mint erkölcsi és hitbeni kérdésekben. (…) A lelkészi kar is elképedve hallgatta az ellenem felhozott vádakat. A valós (az eltávolítást célzó) ok nem más, mint az, hogy nem álltam be egy bizonyos pártvonal mögé, feladva ezzel lelkiismereti szabadságomat, függetlenségemet. Jelzem, hogy a megalakult új magyar párt is felkért belépésre és tanácsosi jelölti tisztség elfogadására, amit úgyszintén visszautasítottam. Kérem a tanácsot, ezek ismeretében hozza meg a maga bölcs döntését.”

Egyházmegyei határozat

A 2008 július 17-én tartott Egyházmegyei Tanácsülésen a jelen volt Gellért Gyula esperes, Rákosi Jenő főjegyző, Jónás Sándor, Darabont Tibor, Bara László, Gavallér Lajos, Balázsné Kiss Csilla és Czaholi Tibor egyházmegyei tanácsosok az első napirendi pontként a következőt döntötték: „Az Egyházmegyei Tanács semmiképp nem lát a leírt dolgokban fegyelmi ügyet. Az Egyházmegyei Tanács, Jézus Krisztusra nézve, minden érsemjéni keresztyént a békesség szolgálatára kér a család és gyülekezet közösségében. Az Egyházmegyei Tanács az egyházi fegyelmi szabályzat alapján nem talált fegyelmi vétséget.”

A felek véleményei

A július 17-én, csütörtökön tartott Egyházmegyei Tanácsgyűlés határozatát még nem kapta kézhez, ezért nem is tud róla véleményt mondani, válaszolta kérésünkre hétfőn reggel Fülöp János érsemjéni tiszteletes. Elénk tette viszont a korábbi esperesi vizitáció jegyzőkönyvét, melyből idézünk: „Egyházmegyei vizitáció. A lelki élet kiértékelése – a világi választások miatt békétlenség, széthúzás van a gyülekezetben. Kérjük a presbitériumot, hogy az egység és a béke helyreállításáért mindent tegyenek meg. Kiértékelés meghagyás – kérjük a presbitériumot és a gyülekezeti tagokat, hogy az egyházépítő munkájában álljanak a lelkészük mellé.” A vizitáció során semmilyen fegyelmi vétség nem állapíttatott meg, hangsúlyozta a lelkész, hozzátéve, hogy az ellene készült beadványt aláírók nem mentek el a templomba is, hogy kifogásaikat elmondják.

Tegyenek, mint Mátyás király

Értetlenül állnak a határozat azon kijelentése előtt, hogy nem találtak fegyelmi ügyet Érsemjénben, amikor a lelkész a szószékről ócsárolja saját gyülekezetét, mondta megkeresésünkre Keresztúri Lajos, RMDSZ-elnök, presbiter, Balazsi József polgármester, egyháztag, és id. Czirják Gábor volt (1968 és 2003 között) presbiter. Nem értik továbbá, hogyan születhetett döntés a gyülekezet megkérdezése nélkül, hogyan hagyhattak figyelmen kívül 624 aláírást. „Az illetékesek járjanak el Mátyás király módján és győződjenek meg maguk egy előre be nem jelenett alkalommal, mennyien járnak a református templomba. A kétharmadában református községben már csak alig páran, miközben a római katolikus templomban már nincs hely”, mondta Balazsi József.

Az ügy folytatódik

A polgármester hozzátett, hogy ő nincs is az aláírók között, és szó sincs politikai indíttatásról. Ha valóban nincs, miért közvetlenül a választások után készült a beadvány Fülöp János ellen?, kérdeztük. Az MPP még nem is létezett, amikor már megvolt a békétlenség, a beadványt pedig karácsony előtt készültek leadni, de tekintettel az ünnepre, elhalsztották. Viszont a választások után már „nem lehetett bírni az emberekkel”, akik azóta is érdeklődnek, mikor lesz már döntés, volt a válasz. Az ügynek nincs vége, az Egyházmegye után az Egyházkerülethez fordulnak, bár nincsenek illúzióik az ottani döntést illetően, de ez a formaság, és utána következhet a Zsinat is, tette hozzá Balazsi József.

Rencz Csaba