Tovább tanulnak és optimisták a fiatalok

Tovább tanulnak és optimisták a fiatalok

Bihar megye – Az Országos Magyar Diák Szövetség (OMDSZ) megbízásából a „középiskolások felsőoktatási percepciója” témakörében készült felmérés az év elején Erdélyben és a Partimuban. Az eredményeket tegnap ismertették.

A felmérés elvégzésének ötlete eredetileg nagyváradi, mondta el tegnap a Nagyváradi Magyar Diákszövetség székhelyén Debreczeni Sándor elnök. Úgy vélte, a különböző kérdésekre adott feleletek feldolgozása alapján olyan valós adatokhoz jutnak, melyek ismeretében jobban ki tudják szolgálni programjaikkal, rendezvényeikkel a fiatalok igényeit. A januárban és februárban 51 erdélyi és partiumi iskolában végzett szociológiai felmérést a Babes-Bolyai Tudományegyetem szociológiai szakának végzettjei készítették. Közülük Kiss Zita az általános „gyorsjelentést”, míg Plugor Réka a megyénket érintő adatokat ismertette.

Tudják, mit akarnak

Kíváncsiak voltak egyebek mellett a középiskolások továbbtanulási terveire, a lehetőségeket illető informáltságukra, jövőképükre, migrációs szándékukra. A válaszokból kiderül, hogy a diákok túlnyomó többsége (90%) szándékszik továbbtanulni, és ezt a főbb egyetemei központok (Kolozsvár, Marosvásárhely) mellett Magyarországon tervezik. A jövőképet tekintve az derült ki, hogy a fiatalok „tudják, mit akarnak”. Egyrészt tanulmányaikat illetően, ami egyre hosszabb, így mintegy meghosszabítva a „diákéletet”, másrészt a munkahely, a családalapítás tekintetében. A továbbtanulást elősegítő információikat elsősorban barátaiktól szerzik, az iskola csak ez után következik. A külföldre utazásoknál a turizmust megelőzik már a tanulmányi utak, civil szervezeteknek mintegy negyedük tagja, utóbbiak egyházi vagy ifjúsági szerveződések.

Közzéteszik a tanulmányt

Ami a társadalom egészére nézve biztató lehet, hogy a fiatalok nagyrésze optimistán tekint a jövőbe: Erdély szintjén 15, megyénkben 19% az, aki kifejezetten pesszimista, és az ország fejlődésének irányát is kétharmad körüli arányban látják jónak. A Partiumra vonatkozó adatokat, illetve az azok alapján készült tanulmányt az NMD a tervek szerint 500 példányban később megjelenteti, hogy azok segítsék az ifjúsági szervezetek munkáját, tudtuk meg Debreceni Sándortól.

Rencz Csaba