Tovább fogy az ország lakossága

Románia lakossága februárban is tovább csökkent. 17.708 gyermek született, 2,4 ezerrel kevesebb, mint előző hónapban. Ezer lakosra mindössze 10,4 újszülött jutott szemben a januári 11-el.

Az elhalálozási ráta valamicskét javult ugyan februárban, 1000 lakosra 12,8 elhalálozott jutott, szemben a januári 13,4 ezrelékkel, de a természetes szaporulat így is negatív tendenciát mutat, – 4,1 ezert személy, bár valamivel jobb, minta januári – 4,3 ezer. A csecsemőhalálozás rátája (egy éves koruk előtt elhalálozott csecsemők száma 1000 lakosra számítva) februárban 11 ezrelékre növekedett a januári 10,8 ezrelékről. Tavaly februárhoz képest  1,9 ezerrel több gyerek született, ami a születési ráta 9,5 ezrelékről 10,4 ezrelékre való növekedéséhez vezetett. Viszont az elhalálozottak száma is 1,3 ezerrel növekedett tavaly februárhoz képest, így az elhalálozási ráta 12,4-ről 12,8 ezrelékre emelkedett.

A csecsemőelhalálozási ráta 11,7 ezrelékről 11 ezrelékre csökkent. A természetes szaporulat 2007 februárban is negatív volt (- 4,7 ezer személy) nem csak ez év februárjában (- 4,1 ezer személy), a természetes szaporulat rátája pedig – 2,9,  illetve – 2,4 ezrelék volt. Ez év februárban 7.255 házasságot jegyeztek be az anyakönyvi hivatalokban. Ez 1,9 ezerrel több a januári házasságoknál. Ezer lakosra 4,3 házasság esik, míg a januári ráta csak 2,9 ezrelék volt. 1,8 ezerrel nőt viszont a válásik száma is. Februárban 7.255 válóperben mondták ki a végleges döntést, így a válási mutató a januári 0,83 ezrelékről februárban 1,94 ezrelékre emelkedett.